ฮาร์ตมุท โรซ่า

“เร็วเข้า ๆ เดี๋ยวก็ไปไม่ทันโลกหรอก!”: ทฤษฎีว่าด้วยระบอบเวลาที่เร่งเร็วขึ้นของฮาร์ตมุท โรซ่า

26 March, 2013 - 16:03 -- kasian

โรซ่าชี้ว่ามีระบอบเวลาที่เร่งเร็วขึ้น ๓ ชนิดทำงานผสมผสานกันอยู่ในระยะอันใกล้นี้ ได้แก่: -การเร่งเร็วทางเทคนิค (อินเทอร์เน็ต, รถไฟความเร็วสูง, เตาไมโครเวฟ) -การเร่งเร็วทางสังคม (ผู้คนเปลี่ยนการงานอาชีพและคู่ครองบ่อยขึ้น, ใช้ข้าวของแล้วทิ้งเปลี่ยนใหม่ถี่ขึ้น) -จังหวะดำเนินชีวิตกระชั้นขึ้น (เรานอนน้อยลง, พูดเร็วขึ้น, สื่อสารกับคนรอบข้างน้อยลง, ทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันไป)

Subscribe to ฮาร์ตมุท โรซ่า