เจ๊ขก

ถึงเจ้ขก พี่คนดี ที่จากไป

14 พย 52

ถึงพี่สาวผู้จากไปไกลลับหล้า
มีนามว่าเจ้ขกชกหมัดตรง
พี่ยืนหยัดซัดเจ๊กลิ้มยิ้มอย่างทะนง
พี่ช่างองอาจหาญกล้าสง่างาม

Subscribe to เจ๊ขก