เนลสัน แมนเดลา

สมยศ พฤกษาเกษมสุข: เนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษผิวดำผู้ยิ่งใหญ่

 “พวกเราใช้ชีวิตบั้นปลายในเรือนจำก็เพราะเราคัดค้านแนวคิดการพัฒนาอย่างแบ่งแยก ซึ่งทำให้เรากลายเป็นคนต่างด้าวในประเทศของเราเอง” 

Subscribe to เนลสัน แมนเดลา