เสมอภาค

ความเข้าใจผิดเรื่อง [ความเสมอภาค = เหมือนกัน/เป็นแบบแผนเดียวกัน] หรือ [Equality = Sameness/Uniformity]

12 October, 2013 - 12:46 -- kasian
สิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่ "ให้คนเราเหมือนกันหมด จะได้เท่ากัน" (เอาเข้าจริง ถึงเหมือนกันก็ไม่เท่ากันได้) แต่คือ "แตกต่างแต่เท่ากัน" (เพราะมันคนละเรื่อง) หรือ "แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องกลัว" ต่างหาก (Different but equal or To be different without fear.)
Subscribe to เสมอภาค