Skip to main content
โมโม่ MOMO
หากไม่มีสี...ไม่มีแผงเหล็กกั้นเราจะคิดอย่างไรต่อกัน ?ในความเป็นมนุษย์แท้จริงเราเท่ากันแต่คนที่ถูกทำให้ตายแม้ตายไปแล้ว ก็ยังไม่เท่าใครเหล่านั้นคนเป็น ส่งเสียงแทนคนตายแต่คนเป็น...แม้เสียงของตัวเองยังหดหาย
โมโม่ MOMO
เพราะความตายเกิดขึ้นอย่างผ