Predators

Alien ย้อนอดีตอสูรสยบตำนาน

 

 (บทความตอนนี้จะเป็นเรื่องเบาๆเพื่อให้เตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนชมภาพยนตร์เรื่อง Prometheus)

Subscribe to Predators