Skip to main content
Suchart Narkbangsai
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ผมมีน้ำหนักตัวประมาณ 86 กก.ที่ความสูง 178 ซม.หลังจากได้รับเกียรติให้เข้าไปอยู่บ้านเลขที่ 33/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ประมาณ 3 เดือนแรก น้ำหนักผมหายไป 14 กก.เหลือ 72 กก.