ภาพอธิบายได้ดีกว่าคำพูด (ตลก)

 

1."เราจะยึดหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากล แต่ระบบ รูปแบบ และกระบวนการต้องสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย"

 

      ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์     

ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง และสภาปฏิรูปการเมือง (สปช.)

 

 

       

 

 

 

2. "คสช.ไม่อยากให้ใช้คำว่าเผด็จการ เพราะที่ผ่านมาการดำเนินการทุกอย่างเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่กำหนดให้อย่างกว้างขวาง"

 

            พ.อ.วินธัย สุวารี

               โฆษก คสช.

           

           

         

                       ภาพจาก  www.viralthread.com

 

 

 3."ทหารเพียงแต่เชิญผู้เห็นต่างมาปรับทัศนคติเท่านั้น"

                 กองทัพไทยพูดกับคนไทยและรัฐบาลต่างประเทศ

 

 

            

                       ภาพจาก www.kapook.com

 

4."ห่วงผมเรื่องอะไร อารมณ์ ผมเป็นคนอารมณ์ดีจะตาย ผมเป็นคนอารมณ์ดีนะ จริง ๆ อะ ผมเป็นคนตลก"

 

                         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

                    นายกรัฐมนตรีและประธานคสช.

 

 

            

 

 

 

 

 

หวนคำนึงถึงคณะราษฎร (บทความภาษาอังกฤษ)

I remember reading the interview by the last promoter of คณะราษฏร (People's Party or PP) from the Sarakandee magazine ,probably a decade ago.At that time he was ageing , frail ,but still p

ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 3

เห็นกระแสแปนิคเมื่อหลายวันก่อน ทำให้นึกได้ว่าชาวโลกมีการคาดหมายหรือหวาดกลัวมานานแล้วว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เริ่มได้ตั้งแต่ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 มาหมาดๆ นั่นคือการกลายเป็นศัตรูระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียตซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันแบบหลวมๆ ในการต่อสู้กับฝ่ายอักษะ การสิ้นสุดของสงครามได้ทำให้ฝ่า