เปรียบเทียบมุมมองของรัฐบาลประเทศกะลาแลนด์กับความเป็นจริง (ภาค 5)

 

 

1.บวรศักดิ์ อุวรรณโณคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญของตนนั้นเป็น

 

         

                   ภาพจาก  Namjaidham.net

 

แต่ตามความเป็นจริงมันเป็นเพียง

 

 

          

                             ภาพจาก www.224book.com

 

2.กองทัพมักนำเสนอภาพลักษณ์ให้กับประชาชนว่าตนเป็น

 

    ภาพจาก gambarkartunfilmanimasi.blogspot.com

 

แต่กับเหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้พวกเขาเป็นเพียง

 

                                 ภาพจาก  www.pinterest.com

 

3.รัฐบาลตอนเล่นงานนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงหรือตอนจัดการกับยิ่งลักษณ์เสนอภาพว่าตัวเองเป็น

 

 

     

              ภาพจาก www.carstickers.com

 

แต่ตามความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียง

 

              

 

 

4.ตอนที่สนช.และสปช.เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็น

 

 

                

 

 

แต่ตามความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียง 

 

        

                             ภาพจาก  www.komchadluek.net

 

5.รัฐบาลและสื่อมวลชนกระแสหลักบอกว่าผู้ลีัภัยคดีทางการเมืองในต่างประเทศนั้นเป็น

 

        ภาพจาก  www.noknoi.de

 

แต่ตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นเป็นเพียง

 

 

   

 

           ภาพจาก  www.phanpha.com

 

 

ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 3

เห็นกระแสแปนิคเมื่อหลายวันก่อน ทำให้นึกได้ว่าชาวโลกมีการคาดหมายหรือหวาดกลัวมานานแล้วว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เริ่มได้ตั้งแต่ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 มาหมาดๆ นั่นคือการกลายเป็นศัตรูระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียตซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันแบบหลวมๆ ในการต่อสู้กับฝ่ายอักษะ การสิ้นสุดของสงครามได้ทำให้ฝ่า

เกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่

นตำราเรียนมักบอกว่าหลังสิ้นสุดสงครามเย็นและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 มีประเทศที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์เหลืออยู่เพียง 5 ประเทศคือจีน เวียดนาม ลาว คิวบาว และเกาหลีเหนือ (ตลกดีมีคนที