เปรียบเทียบมุมมองของรัฐบาลประเทศกะลาแลนด์กับความเป็นจริง (ภาค 5)

 

 

1.บวรศักดิ์ อุวรรณโณคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญของตนนั้นเป็น

 

         

                   ภาพจาก  Namjaidham.net

 

แต่ตามความเป็นจริงมันเป็นเพียง

 

 

          

                             ภาพจาก www.224book.com

 

2.กองทัพมักนำเสนอภาพลักษณ์ให้กับประชาชนว่าตนเป็น

 

    ภาพจาก gambarkartunfilmanimasi.blogspot.com

 

แต่กับเหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้พวกเขาเป็นเพียง

 

                                 ภาพจาก  www.pinterest.com

 

3.รัฐบาลตอนเล่นงานนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงหรือตอนจัดการกับยิ่งลักษณ์เสนอภาพว่าตัวเองเป็น

 

 

     

              ภาพจาก www.carstickers.com

 

แต่ตามความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียง

 

              

 

 

4.ตอนที่สนช.และสปช.เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็น

 

 

                

 

 

แต่ตามความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียง 

 

        

                             ภาพจาก  www.komchadluek.net

 

5.รัฐบาลและสื่อมวลชนกระแสหลักบอกว่าผู้ลีัภัยคดีทางการเมืองในต่างประเทศนั้นเป็น

 

        ภาพจาก  www.noknoi.de

 

แต่ตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นเป็นเพียง

 

 

   

 

           ภาพจาก  www.phanpha.com

 

 

นวนิยายเรื่อง "ชั่วกาลปาวสาน" (ตอน 1 -3)

นวนิยายเรื่องนี้ถูกเขียนประมาณ ปี 2005 หรือ 2006  ผู้เขียนเองก็จำไม่ค่อยได้ ตัวเอกหรือผู้บรรยายเป็นคนไทยแต่ไปสอนวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินในเยอรมันช่วงที่นาซีกำลังเรืองอำนาจ อนึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบภาษาไทยเท่าไรนัก จึงต้อขออภัยหากมีความผิดพลาดทางภาษาเกิดขึ้น