เปรียบเทียบมุมมองของรัฐบาลประเทศกะลาแลนด์กับความเป็นจริง (ภาค 6)

1.  รัฐไทยคิดว่าตัวเองเปรียบได้ดัง

 

      

(10  ประเทศที่ฉ้อราษฎรบังหลวงน้อยที่สุดในโลก)

 

แต่ตามความเป็นจริงแล้ว .........

 

 

   

 

 

2.องค์การต่อต้านคอรัปชั่นเวลาแฉเรื่องทุจริตนักการเมืองค่ายทักษิณคิดว่าตัวเองเป็น

 

 

   

 

 

แต่เมื่อเจอกรณีทุจริตอุทยานราชภักดิ์ (เช่นอยู่ต่อหน้าผบ.ทบ.) แล้วพวกเขาเป็นเพียง

 

 

      

 

 

3.ท่านนายกรัฐมนตรีเวลาจับมือกับโอบามาคิดว่าตัวเองเป็น

   

     

 

 

แต่ตามความเป็นจริงโอบามาคิดว่า....

 

      

 

 

4.ทหารที่ข่มขู่นักวิชาการคิดว่าตัวเองเป็น

 

          

 

แต่ตามความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียง

 

 

        

                                    เกสตาโป -ตำรวจลับของเยอรมันนาซี

 

5.สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคิดว่าตัวเองเป็น

 

 

     

                                 

แต่ตามความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียง 

 

        

 

 

แหล่งอ้างอิง

 

1.ภาพทั้งคู่มาจาก  www.mirror.co.uk

 

2.ภาพแรกมาจาก www.zrockr.com

ภาพ 2 มาจาก thaitvfast.com

 

3. ภาพแรกจาก www.nydailynews.com

ภาพ 2 มาจาก   thescottcarpdream.blogspot.com

 

4.ภาพแรกจาก fast-images.ru

 ภาพที่ 2 จาก  www.personal.psu.edu

 

5.ภาพแรกจาก   www.eurotravelogue.com

ภาพที่ 2 จาก lights-carmera-jackson.com