Skip to main content

 

photo: Anti-capitalism, London 1st May 2000 by Hamer Salvala

เยซูผู้ถืออหิงสา ครั้งหนึ่งได้รื้อทำลายร้านรวง แผงข้าวของที่เหล่าพ่อค้านำมาวางขาย รอบๆวิหารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหาประโยชน์จากศรัทธาและความเชื่อของผู้คน ในกรุงเยรูซาเล็ม บุรุษหนุ่มผู้บอกใครๆว่า “ถ้าใครตบหน้าข้างซ้าย จงหันข้างขวาให้เขาตบด้วย” ผู้ซึ่งยอมตายโดยไม่ขัดขืน หรือปฎิเสธสัจจะแห่งวาจาตน ได้แสดงความก้าวร้าวในครั้งนั้น ให้เป็นที่หวั่นเกรงและหวาดวิตกแก่หัวหน้าพระและผู้ปกครองนคร เสมือนเป็นนัยในคำสอน วิถีแห่งความทระนงต่อต้าน.


เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://day4nite.wordpress.com (28-2-2008)

บล็อกของ day4nite

day4nite
day4nite
เพลง "ยอม" ของ "นรเศรษฐ หมัดคง" จากบทกวี (ภาษาไทย) และ MV โดย "ฮาเมอร์ ซาลวาลา  
day4nite
 
day4nite
  photo: Anti-capitalism, London 1st May 2000 by Hamer Salvala