Skip to main content

 

“อาจารย์ดุลยภาคจับประเด็นค้นคว้าเรื่องพลวัตความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารในรัฐฉาน ด้วยการลงทุนหาข้อมูลเชิงลึกทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลในภาคสนาม นำมาลำดับร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าติดตาม

“สำหรับไทยในฐานะมิตรประเทศของพม่า มีชายแดนด้านหนึ่งติดกับรัฐฉาน จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันและมีท่าทีปฏิบัติต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพม่าอย่างรอบคอบเหมาะสม หนังสือเล่มนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและบทวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการทหารในประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว”

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


“ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม จะพบกับชัยชนะ ผู้ใดปฏิบัติตาม ก็จะได้รับผลดีและผลประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ หากแต่ ธรรม ที่ว่านี้ แค่ทำความดีนั้นคงไม่เพียงพอ ต้องมีความเฉลียวฉลาด หลักแหลม ไขว่คว้าเอาโอกาสมาเป็นของตนเอง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้

“ด้วยเหตุเช่นว่า จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือของอาจารย์ดุลยภาคเล่มนี้ เห็นว่าเนื้อหาในหนังสือ ได้สนับสนุนแนวความคิด วิสัยทัศน์ หรือมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาทางการเมืองการทหารของเมืองไต (รัฐฉาน) และยังรวมไปถึงของสหภาพพม่าโดยรวม ซึ่งหลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลง ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

พลโท ยอดศึก
ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน


 

นานมาแล้วที่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการทหารในรัฐฉานถูกปิดบังอําพราง จนทําให้สังคมไทยเกิดสภาวะพร่ามัวในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของความเป็น "ฉาน” หรือ "ไทใหญ่” ในมิติทางยุทธศาสตร์ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐฉานคือรัฐชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า (หากพิจารณาในทางภูมิศาสตร์และประชากร) รวมถึงเป็นรัฐที่ตั้งประกบประชิดชายแดนไทยภาคเหนือ จนกล่าวได้ว่า ความไม่สงบในรัฐฉาน มักสร้างแรงกระเพื่อมต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงพิชัยยุทธ์ของรัฐไทย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

สําหรับสังคมไทย ยังมิเคยปรากฏงานตีพิมพ์ใดๆ ที่แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของรัฐฉาน ซึ่งพอจะสรุปภาพพัฒนาการความขัดแย้งทางการยุทธ์ตั้งแต่ยุคจารีตจนถึงยุคปัจจุบันได้อย่างแจ่มชัดภายใต้กรอบโครงงานประพันธ์ ที่กระชับเข้าใจง่ายพร้อมสามารถกระตุ้นให้นักอ่านไทยหันมารู้จักกับตัวตนรัฐฉานโดยมิต้องพะวักพะวงฉงนไปกับชื่อตัวละครหรือแก่นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก (โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มผู้อ่านที่ยังมิคุ้นเคยกับสถานการณ์ความขัดแย้งในพม่า)

ฉะนั้น พิชัยยุทธ์ฉบับนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว พร้อมหนุนเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจกับพลวัตและโลกยุทธศาสตร์รัฐฉานกันมากขึ้น

ขณะเดียวกัน การเร้าให้ผู้อ่านที่เป็นคอพิชัยสงครามได้ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับภาพวงจรสัประยุทธ์แย่งชิงอำนาจบนสนามรัฐฉาน ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ ก็นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามหลักของผู้เขียนที่ตั้งใจจะประดิษฐ์คู่มือพิชัยยุทธ์เพื่อใช้หลอมระเบียบวิเคราะห์ทางการเมืองการทหารให้เข้าไปอยู่ในแนวทางเรียบเรียงเชิงประวัติศาสตร์อย่างมีสมดุล

จากอารัมภบทที่นำแสดงมา หากใครที่เป็น "คอพม่า" หรือ “คอไทใหญ่” รวมถึงเป็นนักอ่านเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ สารคดี การเมือง และสงคราม อาจจําเป็นต้องมีหนังสือเล่มนี้ไว้ครอบครองเพื่อประดับความรู้เชิงพิชัยยุทธ์พร้อมสร้างความละเมียดละไมในเชิงยุทธศิลป์


ดุลยภาค ปรีชารัชช

 

หมายเหตุ หนังสือ ‘รัฐฉาน พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร’ กำลังอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ มีกำหนดวางแผงปลายเดือนพฤษภาคม 2558
 

 

 

บล็อกของ ดุลยภาค