Skip to main content

สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสัญญาสัมปทาน การให้สิทธิในการให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือบนคลื่นความถี่ 1800 MHz (เมกกะเฮิร์ส) ก็อาจจะไม่ทราบว่า สิทธิการใช้งาน (สัมปาน) ที่ กสท.โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom  ได้มอบให้กับ TrueMove (สมัยที่ยังเป็น TrueMove ไม่ H หรือ TA Orange เดิม) และ Digital PCN1800 (GSM 1800) จะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ CAT ได้มีสัญญาสัมปทานกับ DTAC ด้วยเช่นกัน แต่จะครบกำหนออายุสัมปทาน ในปี 2561 (ในอีก 5 ปี)

คำถามแรก เมื่อครบสัญญาสัมปทาน จะเกิดอะไรขึ้น แล้วการให้บริการจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ??

ตามรายละเอียดสัญญาสัมปทาน เขียนเอาไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว คลื่นความถี่ โครงข่าย รวมทั้งลูกค้า จะถูกส่งมอบให้ CAT ทั้งหมด โดยเอกชน (TrueMove, Ditigal PCN1800) ต้องเตรียมความพร้อมให้คนของ CAT สามารถให้บริการโทรศัพท์มือถือต่อไปได้ด้วย 

แล้วเมื่อครบอายุสัญญาสัมปทาน ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ??

ปัจจุบัน ตอนนี้ทางค่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้งสองค่าย ประกาศแนวทางรับมือกับเรื่องดังกล่าวออกมาแล้ว โดยรายแรก TrueMove ประกาศว่าลูกค้าเดิม กว่า 17 ล้านเลขหมาย ที่ใช้งาน TrueMove ไม่ H จะถูกโอนไปยังเครือข่ายใหม่นั่นคือ TrueMove H (ซึ่งเป็นอีกคลื่นของ TrueMove) โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะดำเนินการโอนย้ายไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนลูกค้าทั้งหมด โดยการดำเนินการครั้งนี้ (โอนย้ายแบบอัตโนมัติ) เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้า และเมื่อดำเนินการโอนเสร็จแล้ว จะมี SMS แจ้งเตือนไปยังลูกค้า

แต่ทั้งนี้ ลูกค้า TrueMove ไม่ H ที่ไม่อยากใช้บริการ TrueMove H สามารถโทรเข้าไประงับการโอนย้ายได้ที่เบอร์ 02-647-9999 และ สามารถดำเนินการย้ายค่ายเบอร์เดิมไปยัง AIS หรือ DTAC ได้ตามปกติ

ส่วนอีกค่ายหนึ่งที่เหลือคือ Digital PCN1800 ก็ประกาศแนวทางรับมือกับการหมดสัญญาสัมปทาน โดยทาง GSM 1800 มีลูกค้าอยู่ในมือประมาณ 80,000 เลขหมาย เลือกใช้วิธีหยุดให้บริการ โดยผู้ใช้งานจะยังคงใช้ได้ต่อไป ในเครือข่ายเดิม ไปจนถึงเดือนกันยายน 2557 (ตามคำประกาศของ กสทช. ที่อนุญาตให้ใช้งานคลื่นต่อไปได้อีก 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า) โดยในระหว่างนี้ลูกค้าสามารถย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ตามปกติ

แล้ว CAT จะได้อะไรบ้าง เมื่อครบระยะเวลาสัญญาสัมปทาน ??

จากเดิมในสัญญาสัมปทานเขียนไว้ว่า เมื่อครบสัญญาสัมปทาม คลื่นความถี่ โครงข่าย และ ลูกค้า จะถูกส่งมอบกลับให้ CAT แต่เมื่อมีหน่วยงาน กสทช. เกิดขึ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ถูกโอนไปยังมือของ กสทช. ด้วยเช่นกัน ทำให้สิ่งที่ CAT จะได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย นั่นคือ จะเหลือแค่ โครงข่าย และ ลูกค้า

และจากข้อมูลของ TrueMove และ Ditigal PCN1800 ที่เขียนไว้ข้างต้น ลูกค้าที่ใช้งาน TrueMove ไม่ H และ GSM 1800 จะไม่ถูกส่งมอบไปให้ CAT ทำให้สรุปว่า CAT ก็จะเหลือแค่โครงข่าย แค่นั้น !

สำหรับคลื่นความถี่การใช้งาน 1800 MHz ก็ต้องรอดูว่า กสทช. จะดำเนินการจัดการประมูลอย่างไรต่อไป

-----

อ่านเพิ่ม:

บล็อกของ เว็บมาสเตอร์ 24 ชั่วโมง

เว็บมาสเตอร์ 24 ชั่วโมง
ใช่แล้วครับ Android เวอร์ชั่นต้นน้ำ หรือที่เรียกว่า Android Open Source Project (AOSP) นั้นสร้างและพัฒนาโดย Google ที่ต่อมาจัดตั้งองค์กร Open Handset Alliance ขึ้นมาเพื่อรวมพันธมิตรในกิจการโทรคมนาคม ในการวางมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android
เว็บมาสเตอร์ 24 ชั่วโมง
AI = Artificial intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) เข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆ ทั้งใน อินเทอร์เน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมือถือ
เว็บมาสเตอร์ 24 ชั่วโมง
สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสัญญาสัมปทาน การให้สิทธิในการให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือบนคลื่นความถี่ 1800 MHz (เมกกะเฮิร์ส) ก็อาจจะไม่ทราบว่า สิทธิการใช้งาน (สัมปาน) ที่ กสท.โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom  ได้มอบให้กับ TrueMove (สมัยที่ยังเป็น TrueMove ไม่ H หรือ TA Orange เดิม) และ Digital PCN1800 (GSM 1800) จะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ทั้งนี้ CAT ได้มีสัญญาสัมปทานกับ DTAC ด้วยเช่นกัน แต่จะครบกำหนออายุสัมปทาน ในปี 2561 (ในอีก 5 ปี)