บล็อกของ muhammadfaruk

เพราะเรามีศาลรัฐธรรมนวย

เพราะเรามีศาลรัฐธรรมนวย
ประเทศจึงซวยด้วยฉะนี้
ตุลาการก็ตุลากวยกวนวลี
พิพากษาละคดีคดวยไทย

สภาก็สภาเละสะเปะสะปะ
ประชาธิปตวยทุกขณะไม่ไปไหน
พรรคบางพรรคระทมระทวยหฤทัย
แพ้ไม่เลิกแต่เกริกไกรอันธพาล

แย่งเก้าอ้วยฉวยเก้าอี้ปากระดาษ
อลเวงอาละวาดประสาทผสาน
วิปริตวิปรวยจิตวิญญาณ
วิตถารมาตรฐานงานสภา

ประชาชีดูดีดีประเทศระทวยนี้
จะระทมอีกกี่ปีอีกกี่ฆ่า
หรือต้องอัญเชิญใครมาเป็นศาสดา

เมื่อข้าพเจ้าออกไปจากข้าพเจ้าเอง

เมื่อข้าพเจ้าออกไปจากข้าพเจ้าเอง

 

 

ข้าพเจ้าเพิ่งควักดวงตาแห่งการมองเห็นโยนทิ้งไปบนถนนสายหนึ่ง

คุณธรรมอยู่ในผงฝุ่นบนทางเดินเล็กๆ

 

จำนวนนวนเท่าไหร่กันสุเหร่าในผืนแผ่นดินนี้

จำนวนเท่าไหร่กันวัดในผืนแผ่นดินเดียวกันนี้

สถิติของนักบวช

ข้าจะเขียนอะไรอีกในประเทศนี้

ข้าจะเขียนอะไรอีกในประเทศนี้

กวีคนก่อนๆ เขียนบทกวีมามากพอแล้ว

ถ้อยความแห่งยุติธรรมไม่จำเป็นต้องลงอักขระ

ได้โปรด

ได้โปรด

 

โปรดบอกภูเขาของท่านอย่าได้ส่งสายลมใดๆ มาที่ข้า

เก็บความหนาวชื้นไว้ในป่านั้น ห่มสายน้ำไว้ในอ้อมกอด

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ muhammadfaruk