บล็อกของ Nuchjaree Jaikeng

เซียวจับอิดนึ้ง

จับอิดนึ้ง

 

ในบรรดานวนิยายกำลังภายในของโกวเล้ง

ข้าพเจ้าชมชอบ "เซียวจับอิดนึ้ง" มากที่สุด

มันแม้มีปมแต่ไม่ทับถมตัวเอง

มีสติปัญญา ทั้งยังรู้จักใช้ชีวิต

ข้าพเจ้าเพียงหวังมีไหวพริบปฏิภาณได้ถึงครึ่งหนึ่งของมัน
 

Subscribe to RSS - บล็อกของ Nuchjaree Jaikeng