Skip to main content

 

 

 นทีทอง สมุทรชลธี 

 

                                                เหมือนฝูงหมู่หมาป่าออกล่าผลาญ

                                    โหดเหี้ยมปานสัตว์ร้ายหมายขย้ำ

                                    พฤติการณ์หฤโหดต้องจดจำ

                                   ที่ตอกย้ำสำนึกอยู่ยาวนาน

                                                เป็นบาดแผลเรื้อรังอันลึกร้าว

                                    น้ำตาพราวคาวเลือด, ไหลหลั่งฉาน

                                    หวีดร้องโหยหวนร่ำปวดร้าวราน

                                    หลายชีวิตปิดม่านวันเสรี

                                                ลูกเอย..หลานเอย..ไม่เคยเห็น

                                    เขาฆ่าเข่นพิราบขาว ราวเปรตผี

                                    ปิดล้อมล้างผลาญล่า, ไม่ปรานี

                                    แม่โดม, ลานโพธิ์พลี, บูชายัญ!

                                                เซ่นสังเวย เผด็จการ, ทรราช

                                    ให้สืบทอดอำนาจ, เหนือไทยนั่น

                                    สามสิบหกปีที่ผ่านแม้นานครัน

                                    ไม่อาจบั่นทอนหลักที่ปักลง

                                                คือหลักแห่งมวลมหาประชาชน

                                    ผู้ตั้งต้นเสรีที่สูงส่ง

                                    แล้วผลิดอกออกใบให้ยืนยง

                                    เป็นพืชพงศ์ คุ้มเงาอีกเนานาน

                                                เพื่อผู้กล้าพลีชีวิต, อิสรภาพ

                                    ขอเชิดชูอยู่ตราบกัลปาวสาน

                                    หลุดบ่วงอายุความนิยาม, จาร

                                    จิตวิญญาณหกตุลา, นิรันดร!

                                                                           

นทีทอง  สมุทรชลธี

บล็อกของ นทีทอง สมุทรชลธี

นทีทอง สมุทรชลธี
                                
นทีทอง สมุทรชลธี
o กวีได้ล้มหายหรือตายจาก หรือปิดฉากสามัญ...สู่ชั้นสูง ดื่มด่ำสรวงสวรรค์ชั้นยางยูง ขาดแรงจูงใจในรสบทกวี o ทิ้งไว้เพียงผลงานกานท์กลอนเก่า เคยปลุกเร้าผู้คนไปทุกที่ ให้กำหมัดหยัดยืนฟื้นเสรี ต่อต้านการกดขี่...ชี้ทางธรรม o “วรรคทอง” เคยฝากไว้ให้แช่มชื่น ปลุกให้ตื่นต่อสู้...ผู้เหยียบย่ำ เสรีภาพ, เสมอภาค
นทีทอง สมุทรชลธี
    เหตุผล          ฤาหนทางประเทศนี้มีปัญหาจำต้องผ่าแผ่นดินออกเป็นสี่
นทีทอง สมุทรชลธี
                                                                     จาก 2475 ถึง 14 ตุลา,2516
นทีทอง สมุทรชลธี
                                  กำสรวล 37 ปี 6 ตุลาฯ
นทีทอง สมุทรชลธี
คำตัดสิน¤    เหลือพื้นที่ช่องว่างระหว่างบรรทัดที่อาจตัดปัญหาหรือถาโถมจากจุดเริ่มจวบวันใกล้รันโรม
นทีทอง สมุทรชลธี
                                รำลึก 24 มิถุนายน 2475
นทีทอง สมุทรชลธี
       แนว (ไม่) ร่วม¤    คิดจะดับไฟใต้ ให้บอก “ถา”
นทีทอง สมุทรชลธี
                                      คารวะ ท่านประธานฯ (2)
นทีทอง สมุทรชลธี
                                     คารวะ ท่านประธานฯ
นทีทอง สมุทรชลธี
"โซ่ตรวนจะล่ามเท้า  แต่ละก้าวจะย่างไป หนทางแม้ห่างไกล  เสรีภาพต้องกลับคืน" จองจำด้วยคาขื่อ     ถืออำนาจบาตรใหญ่ยืน เมินฟังเสียงร้องฝืน   ใช้กฎมืดอันหม่นมัว สวรรค์ไม่มีตา           แต่ใต้ฟ้ายังรวมตัว บ่เกรงและบ่กลัว       ต่ออำนาจที่ขาดธรรม
นทีทอง สมุทรชลธี