Skip to main content

คำตัดสิน

¤    เหลือพื้นที่ช่องว่างระหว่างบรรทัด

ที่อาจตัดปัญหาหรือถาโถม

จากจุดเริ่มจวบวันใกล้รันโรม

คือน้ำเย็นหลั่งชโลม หรือโหมไฟ

¤    เพียงจรดปลายปากกาบนหน้ากระดาษ

ด้วยมือกุมอำนาจ, สิทธิ์ขาดใหญ่

เสียงโห่ร้องสองฝั่งเหมือนชั่งใจ

ขีดเส้นไหนหนึ่งข้างในทางเดิน

¤    อาจเป็นเสี้ยวเศษฟางเส้นสุดท้าย

ก่อนอูฐล้มลงตาย ริมโขดเขิน

สิ้นอดทนด้วยสุดทานหนักนานเกิน

เมื่อฟ้าเมิน, หมกร้อนระอุแรง

¤    เมื่อแผ่นดินสั่นไหวเยือกไอหนาว

ดวงจันทร์หยุดส่องดาวหยุดพราวแสง

จนถึงวัน สิ้นสุดการยุดแย้ง

สันติภาพสาปแช่งโบกมือลา

¤    ทิ้งแค้นเคียดเกลียดชังฝังรากลึก

จิตสำนึกจางหายไร้คุณค่า

เสียงโห่ร้องสองฝั่ง ยังก้องฟ้า

เสี้ยววินาทีนั้น...น้ำหมึกริน

¤    เหลือพื้นที่ช่องว่างระหว่างบรรทัด

ตัวอักษร ร้อยรัด คำตัดสิน

คือฝนดับร้อนกล้าเหนือธานินทร์

หรือแผ่นดินท่วมเลือด...เดือดเป็นไฟ!

           นทีทอง สมุทรชลธี

บล็อกของ นทีทอง สมุทรชลธี

นทีทอง สมุทรชลธี
                                
นทีทอง สมุทรชลธี
o กวีได้ล้มหายหรือตายจาก หรือปิดฉากสามัญ...สู่ชั้นสูง ดื่มด่ำสรวงสวรรค์ชั้นยางยูง ขาดแรงจูงใจในรสบทกวี o ทิ้งไว้เพียงผลงานกานท์กลอนเก่า เคยปลุกเร้าผู้คนไปทุกที่ ให้กำหมัดหยัดยืนฟื้นเสรี ต่อต้านการกดขี่...ชี้ทางธรรม o “วรรคทอง” เคยฝากไว้ให้แช่มชื่น ปลุกให้ตื่นต่อสู้...ผู้เหยียบย่ำ เสรีภาพ, เสมอภาค
นทีทอง สมุทรชลธี
    เหตุผล          ฤาหนทางประเทศนี้มีปัญหาจำต้องผ่าแผ่นดินออกเป็นสี่
นทีทอง สมุทรชลธี
                                                                     จาก 2475 ถึง 14 ตุลา,2516
นทีทอง สมุทรชลธี
                                  กำสรวล 37 ปี 6 ตุลาฯ
นทีทอง สมุทรชลธี
คำตัดสิน¤    เหลือพื้นที่ช่องว่างระหว่างบรรทัดที่อาจตัดปัญหาหรือถาโถมจากจุดเริ่มจวบวันใกล้รันโรม
นทีทอง สมุทรชลธี
                                รำลึก 24 มิถุนายน 2475
นทีทอง สมุทรชลธี
       แนว (ไม่) ร่วม¤    คิดจะดับไฟใต้ ให้บอก “ถา”
นทีทอง สมุทรชลธี
                                      คารวะ ท่านประธานฯ (2)
นทีทอง สมุทรชลธี
                                     คารวะ ท่านประธานฯ
นทีทอง สมุทรชลธี
"โซ่ตรวนจะล่ามเท้า  แต่ละก้าวจะย่างไป หนทางแม้ห่างไกล  เสรีภาพต้องกลับคืน" จองจำด้วยคาขื่อ     ถืออำนาจบาตรใหญ่ยืน เมินฟังเสียงร้องฝืน   ใช้กฎมืดอันหม่นมัว สวรรค์ไม่มีตา           แต่ใต้ฟ้ายังรวมตัว บ่เกรงและบ่กลัว       ต่ออำนาจที่ขาดธรรม
นทีทอง สมุทรชลธี