จรัล

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : หวนกึ๊ดเติงหาอ้าย 'จรัล มโนเพ็ชร'ลมหวนมาอีกแล้ว …

ลมหวน ชวนให้คิดถึงความหลัง พะวังจิตคิดขื่นขมระทมใจ ตัวใครเป็นคนผิด อยากถามนัก รักไย ไยจึงกลับดังลมหวน ใกล้เรา กล่าวถ้อยในที่รัก เจ็บนัก พอถึงอื่นกลับคืนคำ มาทำชิด สนิทใหม่ ใครจะเชื่อ เบื่อแล้วไยจะมารักกลับคืน” (เพลง “ลมหวน”)

เชิญเที่ยวงาน 'แอ่วสันป่าตอง' และงาน 'เรียงร้อยฮ้อยฝัน จรัล มโนเพ็ชร'

1 September, 2009 - 00:00 -- thanorm

  

3 กันยายน 2552 ปีนี้
นอกจากจะเป็นวันรำลึกครบรอบการจากไปของ จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาแล้ว วันนี้ยังมาตรงกับวันจัดงาน " แอ่วสันป่าตอง " ซึ่งเป็นงานของโครงการย้อนยุคอำเภอสันป่าตอง ที่มีเป้าหมายที่จะแนะนำอำเภอสันป่าตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอเป็นตัวหลักในการจัดงาน ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมายหลายองค์กร ฯลฯ

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร มา นซ์ : เ พ ล ง จ รั ล ฯ

13_9_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&&& ศิ ล ปิ น" BALLAD " นาม " จ รั ล ม โ น เ พ็ ช ร "

คือเก็จแก้วดำรงคุณค่าความหมาย
คืนสู่ดิน จิตวิญญาณไม่เคยตาย
แสงตะวัน - เดือน - ดาวฮักอ้ายจรัลฯ

 

&&& - - - ฝันเถิด ฝันชีพฝัน เราฝันใฝ่

ฝันดวงใจศานติภา พโลกสุขสันต์

กล่อมชีวี ด้วยบทเพลง งามนิรันดร์

พริ้มบทเพลง "รางวัลแด่คนช่างฝัน" อันงดงาม

 

&&&...ละบทเพลง - - -พริ้งบทเพลงพลิ้วลอยล่อง

เป็น ทำนอง โอบกอดโลก งามล้นหลาม

เพลงRHYTHMสดใส ทุกโมงยาม

เป็นความฝันแห่งชีวิตโลกตราบนิ รั น ด ร์

 

เป็นค ว า ม ฝั น แห่ง ชี วี โ ล ก นิ รั น ด ร์ กา ล !!!&&&

 

คารวะ + รำลึกอ้าย "จ รั ล ม โ น เ พ็ ช ร"

ศิลปิน เพลงพื้นบ้านแห่งล้านนาแลแห่งโลกชีวิต

 

ฤดู ฝ น, 3 กันยายน2551 "บ้าน-ร้านสุดสะแนน"

ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่

(รำลึก7 ปีแห่งการกลับคืนสู่อ้อมอกอันอบอุ่นแห่งแม่พระธรรมชาติของอ้าย "จรัล มโนเพ็ชร")

ภาพประกอบจากบลอก 'เรื่องเล่้าเล็กๆ จากกระท่อมทุ่งเสี้ยว'

 

จรัล มโนเพ็ชร คีตกวี ชีวิตสั้น -ศิลปะ ยืนยาว

3 September, 2008 - 00:00 -- thanorm
3_9_01


3 กันยายน 2551...

คือ วาระอีกวาระ - การละจาก                  เขาผู้ฝากงานบรรเจิดอันเลิศล้ำ

ไว้แด่โลกได้กำหนดได้จดจำ                   ด้วยลำนำ คีตกานท์ - แห่งล้านนา


ซึ่งยังส่ง
- เสียงเจื้อยแจ้ว ยังแว่วหวาน       ยังเบิกบาน ทระนง ทรงคุณค่า

จากสายน้ำ ถึง แววดาวพราวนภา              จากขอบฟ้า ถึง ขอบฝัน ทุกวันคืน

ราวกับว่า เขายังอยู่ ยังกู่ก้อง                    ยังร่ำร้อง สื่อดวงมาน อันหวานชื่น

ยังประคอง ซึง กีตาร์ มาหยัดยืน               มาหยิบยื่น บรรเลง เพลงพิไล

อย่า กลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา

อย่าเปลี่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป

ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร

เดินทางไป อย่าหวั่นไหวใครกางกั้น”

ยังคงเป็นพลังใจให้เรากล้า                      ยังคงท้าทาย นักสู้ ผู้บุกบั่น

ยังคงเป็นบทเพลงแห่งรางวัล                   คนช่างฝัน สู่ สีทอง ของรวี

คือ อีกครั้ง แห่งวาระ รำลึกถึง                  เขาผู้ซึ่งแตกดับและลับลี้

จรัล มโนเพ็ชร คีตกวี                             ชีวิตสั้น - ศิลปะยืนยาว.

                                                             กระท่อมทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่

กลางลมพัดแรง : สัญญา (กันยายน)

1_9_01

 

http://am.fenixz.net/song/20/0201.html


ขอแนะนำเพลงของคุณจรัล มโนเพ็ชร อีกหนึ่งเพลงค่ะ เนื่องในวาระครบรอบวันจากไปของเขา 3 กันยายน 2544 เพลงนี้ชื่อเพลงสัญญา คุ้น ๆ ว่าเคยอ่านที่ไหนสักแห่งถ้าจำไม่ผิดคุณมานิด อัชวงศ์ ผู้จัดการส่วนตัวของคุณจรัล บอกว่า เพลงสัญญาคือภาค 2 ของเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน (ถ้าผิดขออภัยค่ะ) เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ชอบอารมณ์เพลง และเนื้อหาที่อหังการ์ในความเหงา ปลอบใจ และให้กำลังใจผู้คน ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงคุณจรัลมีสีฟ้า และกว้างเหมือนท้องฟ้า

Subscribe to จรัล