ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

พัฒนาการผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร,ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [โดยสังเขป]

พัฒนาการผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ :ในระบบกฎหมายไทย [โดยสังเขป]


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


ในบทความนี้จำแนกการเข้าสู่ตำแหน่ง "องค์ที่ทำหน้าที่ดำเนินพระราชภาระแทนพระองค์" ออกเป็น ๓ ประเภท ๑.สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ๒.สมัยเปลี่ยนระบอบการปกครอง ๓.สมัยนับแต่ปกครองโดยระบอบรัฐธรรมนูญ


จะเผยข้อสังเกตในชั้นนี้เบื้องต้น เพื่อให้เห็นประเด็นในการอ่านของชั้นถัดไป

Subscribe to ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์