พระราชนิยม

กษัตริย์&คณะรัฐประหารผ่านคำอธิบายเรื่องพระราชนิยมของวิษณุ เครืองาม

กษัตริย์และคณะรัฐประหารของไทยผ่านคำอธิบายเรื่องพระราชนิยมของวิษณุ เครืองาม


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล [บันทึกความจำ]


หมายเหตุ : ขอให้ท่านใคร่ครวญค่อย ๆ อ่านดี ๆ นะครับ คำอธิบายของ "วิษณุ เครืองาม" เช่นนี้ เป็นผลดีต่อกษัตริย์หรือไม่ อย่างไร

Subscribe to พระราชนิยม