ภาวะโลกร้อน

ณ จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

22 March, 2013 - 23:36 -- Tistou

 

โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ศูนย์ข่าว TCIJ

 

เขี้ยว เล็บ ประสาทสัมผัส และมัดกล้ามอันทรงพลัง คือพรสวรรค์และอาวุธที่ธรรมชาติ-กระบวนการวิวัฒนาการ-หยิบยื่นแก่เหล่าสัตว์นักล่า ช่วยให้มันตะเกียกตะกายขึ้นไปยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

Subscribe to ภาวะโลกร้อน