สหภาพโซเวียต

ตกลงโจเซฟ สตาลินชั่วร้ายขนาดไหน ?

 
 
บทความนี้แปลมาจาก "มุมมองที่มีต่อสตาลิน : อดีตและอนาคต" (Depictions of Stalin: The Past and the Future )
 

Watchmen : ทุกอำนาจต้องมีการตรวจสอบ

            การปรากฏตัวของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส ที่ต่อยอดมาจากกลุ่มต่อต้านนิรโทษสกรรมฉบับเหมาเข่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นำโดยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปปัตย์ อย่าง นาย สุเทพ เทื

Subscribe to สหภาพโซเวียต