สุกัญญา พฤกษาเกษมสุข

จดหมายจากภรรยาถึง สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สุกัญญา พฤกษาเกษมสุขเขียนจดหมายถึงสามีผู้ต้องขังข้อหากระทำความผิดตามกฏหมายอาญา มาตรา112 /เป็นเวลา 80สัปดาห์แล้วที่สมยศไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว

Subscribe to สุกัญญา พฤกษาเกษมสุข