สุชาติ สวัสดิ์ศรี

บทกวี ต้นหญ้าเสรี ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี และ WRITER ยุคบินหลา

28 September, 2011 - 09:53 -- thanorm

 


 

ฉันเป็นเท่าที่ฉันเป็น
ฉันทำเท่าที่ฉันหวัง
ฉันหวังเท่าที่ฉันเห็น
ฉันง่ายฉันงามฉันแจ่มชัด
ฉันเชื่อหนึ่งมากกว่าร้อย
ฉันเชื่อคนมากกว่าลัทธิ
ฉันเชื่อดินมากกว่าฟ้า
ฉันเชื่อต้นหญ้ามากกว่าขุนเขา
ฉันเชื่อสวนหลังบ้านมากกว่าป่าหิมพานต์
ฉันเชื่อวันนี้มากกว่าวันวาน
ฉันง่ายฉันงามฉันแจ่มชัด
ฉันไม่เชื่ออำนาจรัฐจากกระบอกปืน
 
ฉันเป็นเท่าที่ฉันเป็น.
 
Subscribe to สุชาติ สวัสดิ์ศรี