เขื่อน

ยุกติ มุกดาวิจิตร: เขื่อนขั้นบันได

จากเมืองไลและเมืองซอมา ผมกับเพื่อนร่วมทางมุ่งหน้าไปจุดหมายต่อไปคือไปพักที่เมืองถาน (Than Uyên) เมืองสำคัญของชาวไตดำอีกเมืองหนึ่ง เพื่อที่วันรุ่งขึ้นจะได้เดินทางต่อไปยังเมืองลอ (Nghĩa Lộ) โดยผ่านนาขั้นบันไดในถิ่นของชาวม้งที่อำเภอ หมู่ กัง จ่าย (Mù Căng Chải) และถิ่นฐานชาวเย้าที่ทำนา ณ เมืองลุง (Tú Lệ) แล้วพักค้างคืนที่เอียน บ๋าย (Yên Bái) ก่อนมุ่งหน้าสู่ฮานอยในอีกวันหนึ่ง ตลอดเส้นทางนี้ผมใจหายกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

หนูไม่เอาเขื่อน

หนู    ไม่เอาเขื่อน

เพื่อนหนู   ไม่เอาเขื่อน

พี่น้องของหนู   ไม่เอาเขื่อน

รักสิ่งแวดล้อม   ไม่เอาเขื่อน

 

เขื่อนจ๋า    ทำไมนะต้องทำลายชุมชน

เขื่อนจ๋า    เธอช่างน่าเป็นสิ่งที่สับสน

เขื่อนจ๋า    เธอทำให้คนเขาต้องทุกข์ทน

แก่งเสือเต้น … ชาวบ้านเต้นรำปีศาจสู้


ก่อนนี้
เคยได้ฟังอาจารย์ เทพศิริ สุขโสภา  ศิลปิน นักเขียนชื่อดังแห่งสยามและสากล ท่านกล่าวว่า 

ศึกษาพันธุ์ปลาสาละวิน

บ้านริมแม่น้ำสาละวิน
บ้านริมแม่น้ำสาละวิน
ที่มา: http://blogazine.prachatai.com/user/ginnagan/post/743


แม่น้ำสาละวินมองจากบ้านแม่ดึ๊
แม่น้ำสาละวินมองจากแม่ดึ๊

วันสุดท้ายของเราที่มาฝึกเป็นนักข่าวพลเมือง เมื่อฉันกลับไป ฉันจะนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ๆ ผมได้ทำงานอยู่ที่แม่น้ำสาละวิน ผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำสาละวินมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ที่บ้านผมจะมีการสร้างเขื่อนในอนาคต คือเขื่อนฮัตจี

 ถ้าเขื่อนเกิดขึ้นจริงจะกระทบกับพี่น้องชาตืพันธุ์ กว่า 25 หมู่บ้าน และตอนนี้จากการทำวิจัยที่หมู่บ้านฉันมีพันธุ์ปลากว่า 88 สายพันธุ์ ถ้ามีเขื่อนเกิดขึ้น ปลาเหล่านี้อาจจะไม่เห็นในแม่น้ำสาละวินอีก

Subscribe to เขื่อน