ศึกษาพันธุ์ปลาสาละวิน

บ้านริมแม่น้ำสาละวิน
บ้านริมแม่น้ำสาละวิน
ที่มา: http://blogazine.prachatai.com/user/ginnagan/post/743


แม่น้ำสาละวินมองจากบ้านแม่ดึ๊
แม่น้ำสาละวินมองจากแม่ดึ๊

วันสุดท้ายของเราที่มาฝึกเป็นนักข่าวพลเมือง เมื่อฉันกลับไป ฉันจะนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ๆ ผมได้ทำงานอยู่ที่แม่น้ำสาละวิน ผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำสาละวินมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ที่บ้านผมจะมีการสร้างเขื่อนในอนาคต คือเขื่อนฮัตจี

 ถ้าเขื่อนเกิดขึ้นจริงจะกระทบกับพี่น้องชาตืพันธุ์ กว่า 25 หมู่บ้าน และตอนนี้จากการทำวิจัยที่หมู่บ้านฉันมีพันธุ์ปลากว่า 88 สายพันธุ์ ถ้ามีเขื่อนเกิดขึ้น ปลาเหล่านี้อาจจะไม่เห็นในแม่น้ำสาละวินอีก

ความเห็น

Submitted by eabtrang on

ดีงับ จบประมงมาคะ ชอบเรื่องปลาๆๆงะ สนใจมากเลยในการศึกษาพันธุ์ปลาสาละวิน ตอนนี้ข้อมูลการศึกษาอยู่ในขั้นไหนแล้ว อะ อยากทราบมาก ขอบคุณคะ

ศึกษาพันธุ์ปลาสาละวิน

บ้านริมแม่น้ำสาละวิน
บ้านริมแม่น้ำสาละวิน
ที่มา: http://blogazine.prachatai.com/user/ginnagan/post/743


แม่น้ำสาละวินมองจากบ้านแม่ดึ๊
แม่น้ำสาละวินมองจากแม่ดึ๊

วันสุดท้ายของเราที่มาฝึกเป็นนักข่าวพลเมือง เมื่อฉันกลับไป ฉันจะนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ๆ ผมได้ทำงานอยู่ที่แม่น้ำสาละวิน ผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำสาละวินมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ที่บ้านผมจะมีการสร้างเขื่อนในอนาคต คือเขื่อนฮัตจี

 ถ้าเขื่อนเกิดขึ้นจริงจะกระทบกับพี่น้องชาตืพันธุ์ กว่า 25 หมู่บ้าน และตอนนี้จากการทำวิจัยที่หมู่บ้านฉันมีพันธุ์ปลากว่า 88 สายพันธุ์ ถ้ามีเขื่อนเกิดขึ้น ปลาเหล่านี้อาจจะไม่เห็นในแม่น้ำสาละวินอีก