ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

บทสัมภาษณ์ คุณบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน – “เมื่อหน่วยงานรัฐละเมิดกฎหมายที่ดิน-- การขุดพรุในทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ และบุกรุกที่ดิน ส.ค.1 ของชาวบ้านที่ปาตานี”

จากการที่คุณบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการก่อสร้าง “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพรุชะมา จังหวัดยะลา-ปัตตานี” ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขต ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ ต.ท่าธง อ.ร

บทสัมภาษณ์ “ก๊ะแย” กับการปกป้องทรัพยากรที่ดินในบ้านเกิด ทุ่งยางแดง ปัตตานี

“เมื่อรัฐใช้โครงการพัฒนาและข้ออ้างเรื่องความมั่นคงยื้อแย่งทรัพยากรจากมือประชาชน ประชาชนจึงต้องรวมตัวกันสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเอง”

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเผยโฉมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูล

การขับถ่ายถือเป็นกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน แต่สิ่งที่มนุษย์ขับถ่ายออกมานั้นหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรคได้เช่นกัน ดังนั้น “ส้วม” จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ที่ผ่านมาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มักเน้นไปที่การรณรงค์เ

ภาพความทรงจำไฟไหม้สลัม แม้ว่าสุดท้ายเราจะ"พ่ายแพ้"แต่เราก็ได้"ต่อสู้"

5 June, 2016 - 22:10 -- gadfly

คิดถึงภาพความทรงจำที่ผ่านมากว่ายี่สิบปีแล้ว ยังไม่มีวันลืม 

เหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนแออัด(สลัม)คลองเตย (ชุมชนร่มเกล้า) เหตุเกิดในช่วงหัวค่ำ ผมกับเพื่อนๆเดินฝ่าฝูงคนที่หอบหิ้วข้าวของหลบหนีออกมา

เราฝ่าเข้าไป ...

พวกเราพยายามทุกวิถีทางในการดับไฟที่โหมไหม้

Pages

Subscribe to ชุมชน/สิ่งแวดล้อม