บล็อกของ yodsapon32

ทุนนิยม + หุ่นยนต์ = สร้างงาน สินค้า ตลาดใหม่ ทุนนิยมไม่ล่มสลายง่าย ๆ

“สร้างผี สร้างความเชื่อ” แย่งยื้อสิทธิ์การจัดการทรัพยากรใช้ได้ผลจริงหรือ? ในยุคนี้

“สาวเครือฟ้า” หนังชนชั้นนำไทยแฝงตอกย้ำความเป็นไทยเหนือชาติพันธุ์ลาวล้านนา

ขอออกตัวก่อนเลย ผู้เขียนไม่ใช่นักวิจารณ์หนัง เป็นแค่ผู้ดูหนังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ซึ่งเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เรียนวิชาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมผ่านโลกภายนตร์ในปี 3 ที่คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี แล้วอาจารย์ประจำวิชามอบการบ้านให้ดูหนังเรื่อง “สาวเครือฟ้า” (2523) แล้ววิเคราะห์ตัวบทหนังว่าม

หุ่นยนต์ทำลายความฝันของคนในสังคมทุนนิยม?

จริง ๆ แล้วไม่ควรมองแค่ว่า การเกิดขึ้นของ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence) “เครื่องจักรกลอัฉจริยะ” (Automation) “หุ่นยนต์” (Robots) ที่ใส่ระบบจำลองความคิด การกระทำที่มีเหตุผลเลียนแบบมนุษย์ผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ที่จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ จนอาจทำให้งานบางประเภทที่ม

หุ่นยนต์ทำงานให้มนุษย์, ทุนนิยมล่มสลาย, สังคมอุดมคติที่เราฝันใกล้มาถึงแล้ว?

หรือมนุษย์ไม่ต้องทำงานให้พวกนายจ้าง นายทุนแล้ว? เพราะมีหุ่นยนต์ทำงานให้ เราจะสบาย พวกนายทุนอยู่ไม่ได้แน่ๆ ทุนนิยมมึงล่มสลายแน่??

ภาษาเพลง : นัยยะทางการเมืองในบทเพลง On The Backs of Angels ของ Dream Theater

Subscribe to RSS - บล็อกของ yodsapon32