บล็อกของ yodsapon32

หุ่นยนต์ทำงานให้มนุษย์, ทุนนิยมล่มสลาย, สังคมอุดมคติที่เราฝันใกล้มาถึงแล้ว?

ภาษาเพลง : นัยยะทางการเมืองในบทเพลง On The Backs of Angels ของ Dream Theater

Subscribe to RSS - บล็อกของ yodsapon32