lgbtdemocracy's picture
ประชาธิปไตยส่งผลโดยตรงกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ การยอมรับความหลากหลายทางเพศเป็นมาตรวัดสำคัญอันหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย

 

บล็อกของ lgbtdemocracy

จดหมายเปิดผนึก กรณี การคุกคามนักปกป้องสิทธิความหลากหลายทางเพศในภาคใต้ กรณีห้องเรียนเพศวิถี

For English, please scroll down.

แถลงการณ์ ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วง

แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

เรื่อง ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วง

#‎ทุกเสียงแสดงสิทธิ เพื่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หรือ UPR report

เสียงสะท้อนเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ เรื่องคัดค้านการใช้กฎอัยการศึก
ถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
ฉบับที่ 
6

แถลงการณ์ฉบับที่ 5 ประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง

แถลงการณ์ฉบับที่ 4 สนับสนุนหลักการของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.)

แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ lgbtdemocracy