Skip to main content
 
แถลงการณ์ฉบับที่ 5 
กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลายหลายทางเพศ 
 
เรื่อง ประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง
 

Please scroll down for English

ตลอดระยะเวลาที่สังคมไทยเดินไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองโดยที่ยังไม่สามารถหาวิธีการเพื่อพูดคุยบรรเทาสถาณการณ์ให้เบาบางลง ในการโต้แย้งและแสดงออกทางความคิดบ่อยครั้งนำไปสู่การยุยง การปลุกปั่น บ่มเพาะความเกลียดชัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหยิบยกเอาประเด็นทางเพศ ความเป็นหญิง อัตลักษณ์ทางเพศ และวิถีทางเพศ เพื่อนำมาเป็น เครื่องมือโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมือง การลดทอนความน่าเชื่อถือทางการเมือง ซึ่งเกิดจากจากทุกฝ่าย ทุกขั้ว ทุกสีการเมืองและเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในเวทีปราศรัยและในสื่อสังคมออนไลน์

การปล่อยให้มีการสร้างวาทะแห่งความรุนแรงและความเกลียดชัง เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากการละเมิดดังกล่าวเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น ไม่อาจยอมรับได้ในสังคมอารยะ และขัดต่อความเสมอภาคและเท่าเทียมในหลักการสิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทยที่เราควรยึดถือ นอกจากนั้นยังมีการขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW)*

ทางกลุ่มฯ ได้รู้สึกกังวลใจและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวตลอดมา ล่าสุดในวันที่ 13 มกราคม 2557 เกิดกรณี ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปราศรัยโจมตีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร บนเวที กปปส.

โดยมีข้อความคือ
"ผมอยากจะขอร้องคุณยิ่งลักษณ์มี 4 ประเด็นเท่านั้นเอง
1.    ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำได้โดยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยทั้งประเทศอาจจะทำเหรียญยิ่งลักษณ์แก้ผ้าให้ก็ได้
2.    ถ้ายิ่งลักษณ์มีท้อง โปรดฟังให้ดีนะครับ ผมจะส่งเกวียนมารับที่กรุงเทพ ไปคลอดที่หาดใหญ่ครับ แถมจะทำรีแพร์ชนิดสามีคนต่อไปต้องยกนิ้วให้"พูดแล้วคุณอัญชลียังเสียวเลยนะ ครับ"
3.    ยังไม่สายเกินไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะยังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นนางแบบปฏิทิน เพราะว่าประจำเดือนยังไม่หมดนะครับ
4.    ถ้าไม่มีใครต้องการยิ่งลักษณ์จริงๆนะครับ ผมยินดีเป็นข้ารับใช้ ซื้อและเปลี่ยนโกเต๊กให้ตลอดไป"

สามารถเข้าถึง คลิปเสียงได้โดย https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE

การปราศรัยนี้เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม คุกคามทางเพศ ละเมิดเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอย่างรุนแรง สะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ควรยึดมั่นใจจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และเกี่ยวโยงกับชีวิตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

พฤติการณ์นี้ เป็นเพียงกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้น ซึ่งทางกลุ่มพบว่ามีกรณีอื่นๆจากทุกขั้วการเมือง ทุกเสื้อสี ใช้ความเกลียดชัง ด้วยเหตุแห่งเพศในการโจมตีและทำลายกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชาชนผู้มีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ ขอประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองทุกรูปแบบ ขอยืนยันว่าเราไม่อาจยอมรับพฤติการณ์เหยียดเพศเหยียดความเป็นมนุษย์เช่นนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายใด และขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายดังต่อไปนี้

1) ขอให้ทุกกลุ่มการเมืองยุติการกระทำอันเป็นการเหยียดเพศ การใช้วาทะเพื่อบ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างกัน ด้วยเหตุแห่งเพศ และไม่ใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองโดยอย่างเด็ดขาด
2) ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังและไหวรู้ต่อการสื่อสารในประเด็นเหล่านี้ เนื่องจากอาจเป็นการผลิตซ้ำอคติทางเพศ ตีตรา และสร้างความเกลียดชังด้วยประเด็นเรื่องเพศ ซึ่งเป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงโครงสร้างในสังคมไทย และนำไปสู่การขยายสู่ความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงทางตรงได้

กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชาชนผู้มีรายชื่อแนบท้าย แถลงการณ์ฉบับนี้เชื่อว่าสันติภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นประชาธิปไตยจะไม่อาจเกิดขึ้นได้หากสังคมไทยยังเต็มไปด้วยการเหยียดเพศและการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นดังที่เป็นอยู่

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยการภาคยานุวัติ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2528 นั้นได้กล่าวไว้ใน ข้อ 5 ว่า รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง (ก) เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี โดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีและอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความต่ำต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศ หนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าสำหรับบุรุษและสตรี

ซึ่ง ในอนุสัญญาฯ ย้ำว่า “จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทสตรีในสังคมและในครอบครัว เพื่อให้บรรลุถึงความเสมอภาคอย่างเต็มที่ระหว่างบุรุษและสตรี” รัฐภาคีต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและ วัฒนธรรมของบุรุษและสตรี “เพื่อขจัดความเดียดฉันท์ (prejudices) และประเพณีปฏิบัติทั้งปวงซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับ ความต่ำต้อย หรือความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบดั้งเดิมสำหรับบุรุษและสตรี”

และ ในบรรดาวาทะกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสตรี ที่เป็นบุคคลสาธารณะ ในเวทีสาธารณะและในโซเชียลมิเดีย ยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังและเดียดฉันท์ ลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งข่มขู่คุกคามด้วยเหตุเเห่งเพศสภาพโดยใช้เพศสภาพความเป็นสตรี มาเป็นพื้นฐานเพื่อผลิตวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง เดียดฉันท์ โดยมีทัศนคติว่าตนเองสามารถกระทำได้ ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการในอนุสัญญานี้


ดัง นี้ ประเทศไทยซึ่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยการภาคยานุวัติแล้วจึงควรตระหนักถึงหน้าที่ อันจะขจัดความเดียดฉันท์ (prejudices) และประเพณีปฏิบัติทั้งปวงซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับ ความต่ำต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบดั้งเดิมสำหรับบุรุษและสตรี ต่อสตรีที่เป็นบุคคลสาธารณะทุกคน ด้วยการสร้างความเข้าใจและให้คำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าของสตรีซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะทุกคนในประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น


 

The 5th Statement on the Political Situation in Thailand
The Coalition on Democracy and Sexual Diversity Rights
 
Statement against the use of sexually discriminatory language as a political tool of attack
 


In recent months, Thailand has experienced escalating political unrest and instability caused by partisan politics.  The situation has yet to be resolved through productive dialogue or compromise. All groups, political parties, and colors of affiliations have used hostility and perpetuated propaganda at political gatherings and through social media as tools to slander oppositional groups. Most disturbing is the use of sexist, misogynistic, and denigrating language as political weapons.

The continuation of this rhetoric of violence, discrimination, and hate cannot be permitted. This behavior infringes and demeans the human dignity of women and contradicts the fundamental concept of equality under universal human rights principles, the CEDAW convention, and Thai democratic norms, all of which must be upheld. The coalition is deeply concerned by the use of prejudiced and intimidating language and urges all parties to cease such activity.

Recently on 13 January 2014, Assistant Professor Prasert Wasinanukorn, Faculty Member at Songklanagarind University, Hatyai Campus delivered on-stage verbal attacks towards Prime Minister Yingluck Shinawatr during a People's Democratic Reform Committee (PDRC) rally.


The following statements are excerpts taken from his speech:

1. If Khun Yingluck resigns from her position as a Prime Minister, all the Thais might award her a medal with her naked picture on it.

2. If Yingluck is expecting a baby, please listen carefully, I will send her an ox-cart to pick her up to give birth in Hat Yai. I will also do a virginal repair surgery for her as a giveaway. I guarantee that her next husband will definitely give her a thumbs-up.

3. It’s not too late for Khun Yingluck to resign from her position as a Prime Minister because she’s not too old to be a nude model and she hasn’t stopped having her menstrual periods.

4. If no one really wants Yingluck, I am willing to be her servant. I will buy and change her sanitary napkins forever. 

You can access the audio clip (in Thai) at this link: https://www.youtube.com/watch?v=Pdw2sfDheaE]

This speech insults, sexually harasses, and strongly demeans the human dignity of women. It reflects the lack of conscience from this medical professional who must strictly adhere to strong ethical conduct and respect of all genders, an oath taken by all individuals entering into this profession.  This is just one such incident, among many, that the coalition has witnessed in which inimical and vitriolic language has been employed as a political instrument.   

The Coalition on Democracy and Sexual Diversity Rights, along with various organizations and individuals who have endorsed this statement, condemn this form of sexual harassment and its use as a political tool of attack. We affirm that we are against this behavior of sexism and violation of human dignity from all political parties and call upon them to abide by the following demands:

1) All political groups must end the use of misogyny, the use of political rhetoric that promotes hatred among each other based on sexuality, and abstain from any use of gender and sexuality as political weapons.


2) The media and press exert precautions and be vigilant towards these antagonistic statements as they propagate sexual prejudice, discrimination, and create further hatred on the basis of sexuality and gender; promoting structural violence in Thai society which may escalate into additional political and direct violence.

The Coalition on Democracy and Sexual Diversity Rights along with multiple organizations and individuals who have endorsed this statement, believe that peace, equality, and democratic principles remain inconceivable if individuals continue to foster sexual harassment and abuse the human dignity of women and society at large.
 
หมายเหตุ: ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ เรื่อง ประณามการเหยียดเพศและการใช้ประเด็นทางเพศเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง โดยลงชื่อที่ Even Fan page จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2557
 
จาก นั้นทางกลุ่มจะนำแถลงการ รายชื่อ และจดหมายเพื่อส่งต่อให้กับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทยสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงออกไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการเหยียดเพศดังกล่าว
 
และ จะส่งจดหมายเพื่อเรียกร้องให้ทุกกลุ่มการเมือง เช่น กปปส. นปช. และพรรคการเมืองต่าง ๆ ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่ใช่ประเด็นเรื่องเพศ การเหยียดเพศ การดูถูก เหยียดหยาม และทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองด้วยเหตุแห่งเพศเป็นต้น ในโอกาสต่อไป ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดผ่านทาง Event Fan page ที่ link นี้: 
 
องค์กรร่วมแถลงการณ์
1. กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
2. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women)
3. กลุ่ม ม.อ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย
4. กลุ่มปลุก (กลุ่มอดีตนักกิจกรรมองค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี)
5. กลุ่มคนรุ่นใหม่รักประชาธิปไตย
 
ประชาชนร่วมลงชื่อ
 
1. Chak Ngamtippan
2. Duangja iPatumwat
3. Hara Shintaro
4. Kamonrat Hume
5. Pornchanok Promlok
6. Pranee Ratanakul
7. Teeraphat Chacutprakart
8. Udom Viboonteph
9. Wanisa Pornprasit
 
10. กชกมล อนันตกฤตยาธร
11. กนกพรรณ ชินสวนานนท์
12. กนกวรรณ ชาปูอิส
13. กนกอร เพริดพริ้ง
14. กนิษฐา ฉันทสกุลเดช
15. กมนพรรธน์ สอาดจิตต์
16. กมลชนก สุริเย
17. กมลภัทร เก่งวิบูลย์
18. กรกนก จุฑาวนิชกุล
19. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 
20. กรภิภพ คันธจันทร์
21. กรกฏ โพธิ์จาด
22. กรรณิกา เพชรแก้ว
23. กรรัมภา สุนทรส
 
24. กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
25. กฤตธี ตัณฑสิทธิ์
26. กฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล
27. กฤตพร ศรีสุธรรม
28. กฤตยา บูรณะจันทร์
29. กฤติยา คันธาเศรษฐ์ 
30. กฤติยา เมนะรุจิ
31. กฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์
32. กฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร์
33. กฤษณา จิตศักดิ์
34. กฤษตฌา พรหมรักษา
35. กฤษตฤณ วีระฉันทะชาติ
36. กวีวุฒ สุขประเสริฐ
37. กษมา วิชชุปราชญา
38. กษมา สัตยาหุรักษ์
39. กษมาพร แสงสุระธรรม
40. กษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน
41. กษิดิ์เดช มาลีหอม
42. กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ
 
43. กัญญจันทร์ สะสม
44. กัญญาณี หงษ์ปาน
45. กันต์ แสงทอง
46. กันตพร วรพรรุจี
47. กันตพัฒน์ จุติพรภูติวัติ
48. กัปตัน จึงธีรพานิช
49. กัลยาภัสร์ ธีรพงษ์บัณฑิต
50. กัสมัสห์ อาแด 
51. กาญจนา แถลงกิจ
52. กาญจนา นาท้าว
53. กาญจนา พาพยอม
54. กานต์ กานต์พรรณพงศ์
55. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ 
56. ก้าวหน้า เสาวกุล
57. กำจร จันทร์แจ่ม
 
58. กิญณัฏฐ์ ใจเพ็ชร์
59. กิตติ วิสารกาญจน
60. กิตติคุณ ประพิณ
61. กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
62. กิตติพัฒน์ มณีใหญ่
63. กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
64. กิติชัย ไชยศิลป์
65. กิติมา ขุนทอง
66. กีรติ ปัญญา
67. กุณฑิกา นุตจรัส
68. กุลนภา สุขศิริกุล 
69. กุสุมา กูใหญ่ 
70. แก้วตา เกษบึงกาฬ
71. โกวิทย์ ปวงเหมือง
72. ไกรสร ศรีลากุล
73. ไกรสร โสมะ
 
74. ขวัญข้าว สังขพันธานนท์
75. ขวัญชนก ไทยนา
76. ขวัญชนก พีระปกรณ์
77. ขวัญรัตน์ บิณษรี
78. ข้าว ต้นสมบูรณ์
79. เขตน่าน จันทิมาธร
 
80. คงกฤช ไตรยวงค์
81. คณินทร์ ผ่องงามจิต
82. คมลักษณ์ ไชยยะ
83. คมสัน พรมรินทร์
84. คอลีเย๊าะ สะมะแอ
85. คอรีเยาะ มานุแช 
86. คัดนางค์ เกาะน้อย
87. คัทลียา เผ่าศรีเจริญ
88. คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
89. คานธี วสุวิชย์กิต
90. คารินา โชติรวี
91. คุณวุฒิ  สมิติเมธา
92. คำนวร เขื่อนทา
93. คำปิ่น อักษร 
94. เคนท์ ลิ้มรุ่งเรือง
 
95. จรรยา เหตะโยธิน
96. จริยา ใจบุญ
97. จณิษฐ์ เฟื่องฟู
98. จักร งามทิพยพันธุ์
99. จักรกฤษณ์ เก่งการรบ 
100. จักรทอง อุบลสูตรวนิช
101. จักรพงษ์ ปูเวสา
102. จักรพงษ์ เอี่ยมสะอาด
103. จันจิรา ลิ้นทอง
104. จันทนา เครือวงษ์
105. จัสมิน เบเกอร์
106. จาฐิฉัตร ฉัตรธงชัย
107. จารุธีร์ จี้เพ็ชร์
108. จารุวรรณ หนูช่วย
 
109. จิตทิพย์ มงคลชัยอรัญญา
110. จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน
111. จิตรเลขา ลือนาม
112. จิตลดา ไวดาบ
113. จิรกิตติ์ สนิทปัญญาวุโธ
114. จิรธร สกุลวัฒนะ
115. จิราพร ชุมปัญญา
116. จิรัศยา วงษ์สุทิน
117. จิราวัฒน์ ก้องเกียรติไพศาล
118. จีรณา วิสิทธิกมล
119. จีรนันท์ อรรคศรีวร
120. จีรวัฒน์ สัควัฒนะ
121. จิรศักดิ์ กุลอรรฆย์
 
122. จุฑามาศ รักผะกา
123. จุฑารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
124. จุไรพร จ้อยเจริญ โชซี
125. จุลนภ ศานติพงศ์
126. จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์
127. จุฬาภรณ์ วิริยอุดมศิริ
128. จุฬาลักษณ์ พักตรจันทร์
129. เจดีย์ ดวงมาลัย
130. เจนจิรา พึ่งสุข
131. เจษฎา แต้สมบัติ
132. เจษฎา เอี่ยมปุ่น
 
133. ฉัตรชัย สุขอนันต์ 
134. ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ 
 
135. ชญานุตม์ นิรมร
136. ชนกนันท์ รวมทรัพย์
137. ชนกนันท์ ลลิตนิธิ
138. ชนกานต์ สุวรรณวัฒน์
139. ชนิดา จิโน
140. ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
141. ชมนาท ประสิทธิมนต์
142. ชไมพร เชี้ยงเถาว์
143. ชยากร พานิชพัฒน์
144. ชยาภา ทิพย์ประภา
145. ชยุตพงศ์ โสภีวรรณ์
146. ชยุตม์ ศิรินันทไพบูลย์ 
147. ชลเทพ อมรตระกูล
148. ชลธิชา แก้วรากมุข
149. ชลธิชา พลไชย
150. ชลธี งามสมทรง
151. ชลนที พิมพ์นาม
152. ชลวรีย์ ชุติวัฒน์ขจรชัย
153. ชลัท ศิริวาณิชย์
154. ชวลิต ว่องวารีทิพย์ 
155. ชวาลนิตย์ เตชะโพธิวรคุณ
156. ชัชฎา กำลังแพทย์
157. ชัยทัต ทรัพย์ปัญญาดี
158. ชัยรัตน์ คล่องนักรบ
159. ชัยสิทธิ์ กล้าหาญ
 
160. ชาคริต เส้นขาว
161. ชาญณรงค์ บุญหนุน
162. ชาญวุฒิ เมฆรักษาวนิช
163. ชานันท์ ยอดหงษ์
164. ชาห์เทพ กุลชาติวัฒนา
165. ชิตพงษ์ สัจจพงษ์
166. ชิน วังแก้วหิรัญ
167. ชินรัตน์ สายอุ่นใจ
168. ชีรา ทองกระจาย
169. ชุติเดช สำเร็จ
170. ชุติพงศ์ คงสันเทียะ
171. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง 
172. โชติณัฎฐ์ แตงคง
173. โชติช่วง มีป้อม
174. โชติยา อาฮูยา
 
175. ซัมซู สาอุ 
176. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
177. ซีตีมูนา ปายอดือราแม
 
178. ฌีวาตรา ตาลชัย
 
179. ญาวีร์ บุตรกระวี
180. ไญญา ชูเชาวน์
 
181. ฐากูร บุนปาน
182. ฐานิดา บุญวรรโณ
183. ฐาปกรณ์ กันเกตุ
184. ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ
185. ฐิตินบ โกมลนิมิต
 
186. ณญาดา ชัยวิวัฒน์พงศ์
187. ณฐกมล ศิวะศิลปะ
188. ณฐกร เสรีโยธิน
189. ณฐพล ใจคำ
190. ณรงค์ฤทธิ์ รสารักษ์
191. ณดี ขจรน้ำทรง
192. ณภัค เสรีรักษ์
193. ณภัทร แหล่ทองคำ
 
194. ณัชวรรณ เบญจาศิริชัย
195. ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า
196. ณัฏฐา มหัทธนา
197. ณัฏฐิกา หนูสมแก้ว
198. ณัฏวุฒิ ถาวรวิศิษฐพร
199. ณัฐกานต์ วิภาคาร
200. ณัฐจิรา สาธุภาพ
201. ณัฐชนน วะนา
202. ณัฐฏ์ ไกรเพชร
203. ณัฐทรัชต์ ชามพูนท
204. ณัฐธยาน์ นุชบุษบา
205. ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล
206. ณัฐพงษ์ บุญธรรม
207. ณัฐยา เดวิดสัน
208. ณัฐยา สมวะเวียง
209. ณัฐยา สินตระการผล
210. ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์
211. ณัฐวรนัชย์ เลอกีรติกุล
212. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
213. ณัษฐวุฒิ กองสวัสดิ์
 
214. ณิชชา โชคพิทักษ์กุล
215. ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
216. ณิชา ตันติศิริวิทย์
217. ณิชารีย์ เที่ยงธรรม
218. ณิรัฐม์ทิญา กฤชกร
219. ณีรนุช แมลงภู่ นักศึกษา
220. ณุรัชนีย์ คุณานุวัฒน์
 
221. ดลยา แสงอากาศ
222. ดวงกมล ธงชมเชย
223. ดวงกมล สุวัธนะเชาว์
224. ดวงมน จิตร์จำนง
225. ดวงทิพย์ ระเบียบ
226. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
227. ดนัย พลอยพลาย
228. ดันย้าล อับดุลเลาะ 
229. ดาราณี ทองศิริ
230. ดารารัตน์ คำเป็ง
231. ดาราราย รักษาสิริพงศ์
232. ดารุณี สุขรี
233. ดิษฐพล วงศ์กาสิทธิ์
234. ดิษยาพร ปัญญา
235. ดุสิดา ดีบุกคำ
 
236. ตวงภัทร ตีรสวัสดิชัย
237. ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี
238. ตัรมีซี สะมะลี
239. ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง
240. ติณนมินศิ์ มีบุญเปี่ยม
 
241. ถนอมวงศ์ สูรยสิมาพงษ์
242. ถวัลย์ รักชลธี 
243. ถาวร สุขรี
 
244. ทรรศน์วรา กลิ่นเกลา
245. ทวีศักดิ์ คุ้มเสม
246. ทวีศักดิ์ ปิ
247. ทศนาถ ศิริบรรจง
248. ทศพร ไกรวุฒิวงศ์
249. ทศพร จินานาง
250. ทศพร เทียนศรี
251. ทองคำ ผิวพรรณ
252. ทองพูน โสมะ
253. ทับทิม ทับทิม
254. ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
255. ทิตตพันธ์ วาจานนท์
256. ทิพย์ตะวัน อุชัย
257. ทิวา สัมฤทธิ์
258. เทพพิทักษ์ มณีพงษ์
259. เทวฤทธิ์ มณีฉาย
260. เทอดศักดิ์ ร่มจำปา
261. เทิดชัย สัตยพานิช 
 
262. ธนกร วงษ์ปัญญา
263. ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์
264. ธนบดี อาจหาญ
265. ธนพงษ์ หมื่นแสน
266. ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
267. ธนวัฒน์ แซ่เอี้ยว
268. ธนศักดิ์ จุ่มหล้า
269. ธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์
270. ธนัชชา กุศล
271. ธนัสม์ รุจิปิยารักษ์
272. ธนิสสร มณีรักษ์
273. ธนูเดช ฤกษ์ปาณี
274. ธรรมนูญ สะเทือนไพร 
275. ธรรมปพน จันทร์แก้ว
276. ธวัช มณีผ่อง
277. ธวัชชัย กลมเกลี้ยง
 
278. ธัญญ์พิชชา ธนโชติวรพงศ์
279. ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
280. ธันย์ ฤทธิพันธ์
281. ธันย์พศุตม์ กลีบสมุทร
282. ธารทอง สุทธนะ
283. ธาริต โตทอง
284. ธาริตา อินทนาม
285. ธารินทร์ คีรี
286. ธิติวัจน์ เชื้ออาษา
287. ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์
288. ธีรมล บัวงาม
289. ธีระวัฒน์ มุลวิไล
290. ธีราภา ไพโรหกุล
 
291. นครินทร์ พันธุมจินดา
292. นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์
293. นงลักษณ์ บวรวิวรรธน์ 
294. นนท์ปวิธ ศรีเทพ
295. นนทวัฒน์ นำเบญจพล
296. นนทวิชญ์ อุปวัฒน์
297. นพเก้า ลีละศร
298. นพคุณ เนตรอาภา
299. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
300. นพพร เหรียนทอง 
301. นพพล อาชามาส
302. นพรุจ จินตนานุภาพ
303. นภาพร ชุมปัญญา  
304. นราวุฒิ สุวรรณัง
305. นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
306. นรินทร์ทิพย์ สุบรรณรัตน์
307. นฤมล ทุเสนะ
308. นฤมล รวมภักดีกุล
309. นลพจน์ พุ่มหิรัญ
310. นลิน รมย์ศิลป์ศุภา
311. นลินา หิรัญพฤกษ์
312. นลินี ฐิตะวรรณ
313. นลินุตม์ ศิริสมบัติ
314. นวพร ศุภวิทย์กุล
315. นวลจันทร์ สุรพฤกษ์
316. นวลปรางค์ ขัติยศ
317. นศรินทร์ ยวงยิ้ม
318. นักสิทธิ์ ปฐมวัฒนศิริ
319. นัธธินี เดชะคุณาพงษ์
320. นันทนา อนันต์โกศล
321. นันทา เบญจศิลารักษ์
322. นัษรา จิระขจรวงศ์
323. นัสรีนา ศรีแสง
324. น้ำนิ่ง โสภณพนิช
 
325. นิดา ว่องวารีทิพย์ 
326. นิตยวรรณ บังคมคุณ
327. นิตยา แสนบุตร
328. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
329. นิธินา ปรีชาทวีกิจ
330. นิธิวดี โห้เฉื่อย
331. นิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
332. นิพาดา ทองคำแท้
333. นิภาพร แหล่พั่ว
334. นิภารัตน์ สิ้นทุกข์
335. นิมิตร บุญลี
336. นิรชา คุ้มทรัพย์
337. นิรมล ยุวนบุณย์
338. นิศากร พวงกำมลาสน์
339. นุชจรีย์ วิริยางกูรภาพ
340. นุชรี คุปติการณ์กูล
341. นูร์ยีฮัน บินสาและ
 
342. บวร ชุมปัญญา
343. บรรณกร จันทรทิณ
344. บัณฑิต ไกรวิจิตร 
345. บัวดี ศาตวรรณ
346. บุญทรง สุนทรส
347. บุญเอิบ รอดรักษ์ 
348. บุณฑริกา ไตรรัตน์รุ่งเรือง
349. บุศราพร เจริญกุลศักดิ์
350. บุษราคัม สุนทรส
351. เบญจมา อนันตพงศ์
352. เบญจมาศ บุญฤทธิ์
353. เบญจรัตน์ อักษรเลิศสวัสดิ์
354. เบญญาภา ตินตะชาติ 
 
355. ปฏิพัทธ์ สถาพร
356. ปฏิภาณ ปันติ
357. ปฐม ตาคะนานันท์
358. ปภาษา บรุณพันธ์
359. ปรวัฒน์ ฝ้ายแดง
360. ประกายดาว สถาพร
361. ประติชญา ตั้งแก่นเพร็ช
362. ประพนธ์ ไพรอังกูร
363. ประภาพันธ์ วรรณไกรโรจน์
364. ประภาศรี ยืนศักดิ์
365. ประภาศิริ ศรีวิชัย
366. ประยุทธ ยุทธนาวนิชย์
367. ประวีณ สิริธนศักดิ์
 
368. ปริมา กอบกุลบุญศิริ
369. ปริยนาถ จิรัฐฐิติกาล
370. ปรีชญา สินประเสริฐ
371. ปรีชาพล ชูชัยมงคล
372. ปรีญาวัลย์ ใจปินตา
373. ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์
374. ปวรวรรณ ประมุขกุล
375. ปวินท์รัตน์ มหาคุณ
376. ปัญญา นาควิเชียร
377. ปัทมา อิศรางกูร ณ อยุธยา
378. ปัททุมมา ผลเจริญ
379. ปิญณ์ชาน์ เหล็กเพชร
380. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
381. ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ
382. ปิยะพิณ ท้าวเงิน
383. ปิยะภพ มะหะมัด
384. ปุณณวิชญ์ เทศนา
 
385. ผกามาส คำฉ่ำ
386. ผกากรอง เส็งพานิช
387. ผ่องใส พาหุรัตน์
 
388. พกาวรรณ ทับศรี
389. พงศ์ธร จันทร์เลื่อน
390. พงษ์พันธ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
391. พงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์
392. พจนพร ฮวบเจริญ
393. พจนี โต๊ะทับทิม
394. พชร อรุณส่งสุข
395. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
396. พนมกร โยทะสอน
397. พรชนก อารยะกุลชัย
398. พรพิศ บุตราช
399. พรพิศ ผักไหม
400. พรรณชมพู วิสิฐธนวรรธ
401. พรรณพิมล นาคนาวา
402. พรรณมณี ชูเชาวน์
403. พรรณยุพา ธรรมวัตร
404. พรรณรวีร์ ไพศาลนันท์
405. พรสุรีย์ เฑียรบุญเลิศรัตน์
406. พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์
407. พลอยแก้ว โปราณานนท์
408. พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
409. พลอยชมพู พินทุเสนีย์
 
410. พวงสร้อย อักษรสว่าง
411. พนิดา อนันตนาคม
412. พัชรา เหล่าพูลทรัพย์
413. พัชราภา ตันตราจิน
414. พัชริญา ศิวะหรรษาพันธ์
415. พัชรี แซ่เอี้ยว
416. พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
417. พันธ์วรี ปรีชาวิทย์
418. พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
419. พันธุ์เทพ จ่างเจริญ 
 
420. พิชชาพร ภัครวัฒนากร
421. พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี
422. พิชญา ปิยจันทร์
423. พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ
424. พิณวลี ประภา
425. พิทักษ์พล พลนาคู
426. พิพัฒน์ มูลครบุรี
427. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
428. พิมพ์จี มีศรี
429. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
430. พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล
431. พิมพิชา บุญนันต์
432. พิมรักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์
 
433. พีร วงศ์อุปราช
434. พีรณัฐ พฤกษารัตน์ 
435. พีรพัฒน์ ทองนึก
436. พีระ เจริญวัฒนนุกูล
437. พีระ วรปรีชาพาณิชย์
438. พีระ ส่องคืนอธรรม
439. พีระภัทร ทองรอด
440. พีระวัจน์ เดือนฉาย
441. พุฒศรี สามี
442. พุทธพล มงคลวรวรรณ
443. พุทธิพร สุโฆสิต
 
444. เพชร เลิศกิจสถาพร
445. เพชรสิรี เพ็ชรวิจิตร
446. เพ็ญศรี เครือวงษ์
447. เพ็ญศรี นิมมานะเกียรติ
448. เพียงใจ นาควิเชียร
449. เพียงดาว จริยะพันธุ์
450. เพียงตะวัน พันธุ์ประสิทธิ์
451. เพียงหทัย วิทยาวิโรจน์
452. แพรวพรรณ อินทปัญญา
453. ไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์
454. ไพรวรินทร์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์
455. ไพศาล ฉัตรลดา
 
456. ฟาฏิล จามจุรี
457. ฟารีดา จิราพันธุ์
458. เฟื่องเฉลย กุลยเทพย์
 
459. ภริม ว่องวาจานนท์
460. ภัควดี วีระภาสพงษ์
461. ภัทธา สังขาระ
462. ภัทธิพงษ์ ศิริปัญญา
463. ภัทรนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
464. ภัทรพล มหาดำรงค์กุล
465. ภัทรภร ภู่ทอง
466. ภัทรวินฑ์ ทิพย์ไกรลาศ
467. ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์
468. ภัทรา บวรวิวรรธน์
469. ภัทรียา พัวพงศกร
 
470. ภาณุ ตรัยเวช
471. ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต
472. ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย 
473. ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
474. ภาวิณี ชุมศรี
475. ภาวิณี พรหมมนตรี
476. ภาวิณี สมรรคบุตร
477. ภีรนัฎฐ์ แก้วคำปา
478. ภูมิภัทร ชัยยะเลิศ
479. ภูมิสันต์ บังเกิดผล
480. ภูมิสันติ หวายฤทธิ์
481. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
 
482. มงคล ยังทนุรัตน์
483. มนต์ทิพย์ วงษ์นาคเพ็ชร์
484. มนต์ทิพา วิโรจน์พันธุ์
485. มนวัธน์ พรหมรัตน์
486. มนัสนันส์ บวรวิวรรธน์ 
487. มยุรี นัดกิ่ง
488. มรกตวงศ์ ภูมิพลับ
 
489. มัชฌุวิญญ์ ตุ้มพงษ์
490. มริสา ฉัตรธงชัย
491. มัจฉา พรอินทร์
492. มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ์
493. มานะ นาวีสเถียร
494. มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์
495. มิ่ง ปัญหา
496. มิญช์ อินทพิเชฎฐ์
497. มีนตรา ขาวเขียว
498. มูนีเราะฮ์ ยีดำ
499. เมธากร เมตตา
 
500. ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
501. ยิ่งศิวัช ยมลยง
502. ยุทธชัย ศิลาแลง
503. ยุทธพล ปัญญา
504. ยุทธนา สุวรรณสิงห์ 
505. ยุวรัตน์ ผลทรัพย์
506. โยธิน ผลอรรถ
 
507. รจเรข วัฒนพาณิชย์
508. รชตสุดา โปษกะบุตร
509. รชานนท์ เจริญผล
510. รตา เพ็งมีศรี
511. รวยรื่น เพ็งเหมือน 
512. รวีพร ดอกไม้ 
513. ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 
514. รอมแพง ขันธกาญจน์
515. ระวีวรรณ อ่อนแสง
516. ระพี ส่งคุณธรรม
 
517. รักษ์ภัทร แก้วรากมุข
518. รักษ์ศักดิ์ ก้งเส้ง
519. รัขนี มอญพันธุ์
520. รังสิมา ตันสกุล
521. รังสิรัศม์ วงศ์อุปราช
522. รัญชน์ รังสาดทอง
523. รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
524. รัตน์ ปทุมวัฒน์
525. รัตนา แซ่เล้า
526. รัตนา พันธุ์ประสิทธิ์
 
527. ราญาอี ธนชยางกูร
528. ราตรี สมิธ
529. ราเมศชนาธิปกรณ์
530. รุจรวี อาศิรวาท
531. รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ
532. เรณู ไพศาลพาณิชย์กุล
533. เรวดี อิ่มฤทัย
534. เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย
 
535. ฤดีชนก จงเสถียร
536. ฤติมา ฮึงรักษา
537. ฤทธิเกียรติ ว่องพรรณงาม
538. ฤทธิศักดิ์ ว่องพรรณงาม
 
539. ลภาพรรณ ศุภมันตา
540. ลลิตา หาญวงษ์
541. ลักขณา ปันวิชัย
542. ลัดดา บุญหมัดตน
 
543. วชิรวิทย์ คงคาลัย
544. วชิระ โชติรสเศรณี
545. วนาลี ทองชาติ
546. วรกมล มีเพียร
547. วรกร ฤทัยวาณิชกุ
548. วรกร ศรีแก้วเลิศ
549. วรเชษฐ์โสมะ
550. วรนนท์ รุ่งระวี 
551. วรนิติ ภาคีราษฎร์ 
552. วรพล มาสแสงสว่าง
553. วรพล สัมมานนท์ 
554. วรรณศิริ คงเจริญ
555. วรรณิกา วุฒิ
556. วรรษชล อุดมศิลป์
557. วรรษมน ไตรยศักดา
558. วรรษมน อุจจรินทร์
 
559. วราวุธ แสงอร่าม
560. วรวิทย์ จงกสิกรรม
561. วรัญญา มหาจุนทการ
562. วรัญญากรณ์ ฟักทอง
563. วรัฏฐา ทองอยู่
564. วริตตา ศรีรัตนา
565. วริศรา ตั้งค้าวานิช
566. วริศรา สินเจริญ
567. วริษฐา ธรรมวิวัฒน์
568. วสุท พรพัชรพงศ์
569. วันพิชิต ศรีสุข 
570. วานีต้า บือราเฮง
571. วารุณี ประทุมทิพย์
572. วาสนา ใหม่วิจิตร
573. วาสนา แววศรี
 
574. วิกานดา พรหมขุนทอง
575. วิจินดา ทับศรี
576. วิจิตร ว่องวารีทิพย์ 
577. วิชชุดา วงษ์ศรี
578. วิชญาศิระ ศุภฤกษ์ขัย
579. วิชดา เช่วนะพงษ์
580. วิชย อาทมาท
581. วิชัย ภู่ระหงษ์
582. วิทยา สุทธินิเทศน์
583. วิทวัส ศรีรัตนพันธ์
584. วิพุธสินี เตือนอารีย์
585. วิภา ดาวมณี 
586. วิภาดา แสงสวัสดิกุล
587. วิภาส วิมลเศรษฐ
588. วิมลณัฐ โชติปาลกุล
589. วิมลฤดี กุลอรรฆย์
590. วิมลศิริ สิมะประสาน 
591. วิมลสุดา ธัญญลักษณ์
592. วิรกานต์ ซัลมองด์
593. วิริยาณ์ พรสุริยะ
594. วิลาวัลย์ อัคส์
595. วิไล แซ่จิว
596. วิศรุต ไผ่นาค
 
597. วีรนันท์ สดประเสริฐ
598. วีรวรรณ วงศ์หมึก
599. วีระชัย สุขรี
600. วีระดา วัฒนไชย
601. วีระพงษ์ ประภา 
602. วีระวงค์ แสงสวัสดิกุล 
603. เววิรี อิทธิอนันต์กุล
604. แว่นทิพย์ ปาพรม
605. แววตา สุขนันตพงศ์
606. แวววิศาข์ ณ สงขลา
 
607. ศตวรรษ ประภาศิริ
608. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
609. ศรัณย์ ฉุยฉาย 
610. ศรัทธารา หัตถีรัตน์
611. ศราวุฒิ ประทุมราช
612. ศราวุฒิ เรือนคง
613. ศริญญา สุขรี
614. ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์
615. ศศิกาญจน์ ตั้งบุญเติม
616. ศศิธร พู่ระหงษ์
617. ศักดิ์ดา แก้วบัวดี
618. ศันศนีย์ จ้อยเจริญ
 
619. ศิขรินทร์ บุญญประภา
620. ศิรดา เขมานิฏฐาไท
621. ศิริชัย มงคล
622. ศิริพงษ์ ศรีเชื้อ
623. ศิริพร ชุมปัญญา
624. ศิริพร ศรีอร่าม
625. ศิริวัฒน์ โปษะยานนท์
626. ศิวพร ว่องไชยกุล
627. ศิวพล หงษาวงศ์
 
628. ศุกรียา วรรณายุวัฒน์
629. ศุจินทรา อนันต์
630. ศุภกร เจริญพงษ์
631. ศุภกิตด์ โตประเสริฐ
632. ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร
633. ศุภพิสิษฐ์ อนุสรณ์พานิช
634. ศุภรัตน์ ปักกิ่งเมือง
635. ศุภฤกษ์ เวสารัชช์
636. ศุภลักษณ์ ชาเวียง
637. ศุภวรรณ สัจจพงศ์
638. ศุภวัฒน์ ชมชาญ
639. ศุภวัฒน์ ฟังธรรมมงคล
640. ศุรัณยา ปุญญพิทักษ์
641. เศกสันติ์ ทับศรี
 
642. ษฏาวุฒิ อุปลกะลิน
 
643. สกล สุวรรณาพิสิทธิ์
644. สกล โสภิตอาชาศักดิ์
645. สกุลรัตน์ เดชสิมมา
646. สนั่น เพ็งเหมือน 
647. สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ 
648. สมชาย ฉัตรธงชัย
649. สมชาย โสภณศีล
650. สมฤดี เตียสกุล
651. สรพจน์ เสวนคุณากร
652. สรวิชญ์ โตวิวิชญ์
653. สรวิศ ชินแสงทิพย์
654. สรัช สินธุประมา
655. สรัญญา มณีวงศ์
656. สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์
 
657. สัจจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา
658. สัจจา เหรียนทอง
659. สัญชัย ถนอมกลาง
660. สัณห์ธวัช ธัญวงษ์
661. สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
662. สันติภาพ ไวกิตติพงษ์
663. สามารถ ไตรกุล
664. สายชล ปัญญชิต
665. สายพิณ ก่อเบญจวรรณ
 
666. สิทธิชัย เปลี่ยนทองดี
667. สิทธิพล พาเจริญ
668. สิรวิชญ์ วรมงคล
669. สิริกัญญา ค่ายหนองสวง
670. สิริกัญญา ชุ่มเย็น
671. สิริทิพย์ ตะเภาหิรัญ
672. สิริพร แปงกาย
673. สิริพร อรุณแสงสุรีย์
674. สิริมาศ เยสมัน 
675. สิริวรรณ ชูเชาวน์
676. สิรี ริ้วไพบูลย์
677. สิรีธร ถาวรวงศา
 
678. สุกัญญา พฤกษาเกษมสุข
679. สุขกมล มีพูล
680. สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง
681. สุจิตรา วนาศิริ
682. สุจิตรา อุ่นเอมใจ
683. สุชาดา บุญหมัดตน
684. สุชาติ จันทริกานนท์
685. สุชาติ เศรษฐมาลินี
686. สุชารัตน์ สถาพรอานนท์
687. สุดใจ สุนทรส
688. สุดธิดา ฉัตรธงชัย
689. สุดาลักษณ์ เรือนพันธ์
690. สุดารัตน์ วิริยะกิจ
691. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
692. สุทธิพร มุสิกมาศ
693. สุธิดา วิมุตติโกศล
694. สุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ
695. สุนทรา แก้วป้องปก
696. สุนทรี สุวรรณชัยรบ
697. สุนันท์ เตชะโกศล
698. สุนิดา อ่อนดีสวัสดิ์
699. สุพัตรา สุทธิบุญ
700. สุภณัฏฐ์ พร้อมสันติชน
701. สุภามาศ ศิริโชติยะกุล
702. สุภารัศมิ์ จันทรโชติ
703. สุภีฤทัย บัวแก้ว
704. สุมณฑา อังค์สุวรรณ
705. สุรชัย เพชรแสงโรจน์ 
706. สุรักษ์ สุทธิเวชานนท์ 
707. สุรัช คมพจน์
708. สุรัตน์ อ่อนปรีดา
709. สุรัตน์ดา กองปัญญา 
710. สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์
711. สุไลพร ชลวิไล
712. สุไลมาน มะลี 
713. สุไลมาน มาจะ 
714. สุวรรณา ตาลเหล็ก
715. สุวดี พันธุ์พานิช
716. สุวัฒน์ ฉัตรธงชัย
717. สุวิมล นนท์พละ
718. สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
 
719. เสกสรร อานันทศิริเกียรติ
720. เสฎฐวุฒิ ทองมี
721. เสาวลักษณ์ เขียนนอก
722. ไสว วนาศิริ
723. โสมนัสสา เงินสะอาด
 
724. หญิง แย้มขะมัง
725. หทัยกานต์ สังขชาติ
726. หนึ่ง ทองสุข
727. หฤทย์ลักษณ์ ทวีกสิกรรม
 
728. อ้วน ชุมปัญญา
729. อัฐพล หมอช้าง
730. อคิราห์ ไวย์ลิกรี
731. อจินไตย เฮงรวมญาติ
732. อดิศร เกิดมงคล
733. อธิชา สุขรี
734. อธิสิน ชิตรัตน์
735. อนวัฒน์ แววสุวรรณ
736. อนัตชาติ ฉัตรธงชัย
737. อนันต์ แผนสมบูรณ์
738. อนันต์วัฒน์ ภุวิบรรณ์
739. อนาวินทร์ เศวตกีรติภิรมย์ 
740. อนุชิต สิงห์สุวรรณ
741. อนุราต ซิงห์ดินด์ซา
742. อภิชาติ เก่งการรบ
743. อภิวัฒน์ มั่นหมาย
744. อภิวัฒน์ ทับศรี
745. อภิวัฒน์ หมั่นการ
746. อมิธา อัมระนันทน์
747. อรภัคค รัฐผาไท
748. อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
749. อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ
750. อรรถพล ปะมะโข
751. อรรถพล มะสะนิง
752. อรรถวุฒิ บุญยวง
753. อรศิริ ศรศักดา
754. อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์
755. อรอนงค์ อรุณเอก
756. อรัญญา ตินตะชาติ
757. อริญญา นาควิเชียร 
758. อริยาพร เอี่ยมทิม
759. อรุษา ปัญญากดแก้ว
760. อลงกรณ์ นครศรี
761. อสมา มังกรชัย 
762. อสมาภรณ์ สมัครพันธ์
763. อโนพร เครือแตง
 
764. อัคร เช้าฉ้อง
765. อัจฉรา สุริยะ
766. อัชฌา สงฆ์เจริญ
767. อัญชนา รัตนปิณฑะ
768. อัญชลี แก้วแหวน 
769. อัญชลี สายพิณ
770. อันธิฌา แสงชัย 
771. อับดุลฆอนี กาเซ็ง 
772. อับดุลเล๊าะ สารีมา
773. อับดุลเล๊าะห์ สะมะแอ
774. อัมพร หมาดเด็น
 
775. อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู
776. อาทิตย์ ทองอินทร์
777. อาทิตย์ พุ่มแก้ว
778. อาทิตย์ วุ่นบำรุง
779. อานนท์ นำภา
780. อาภาพร น่วมถนอม
781. อามีนา เพ็ชรภิมล 
782. อารดา ภูมิสิงหราช
783. อาริยา วงษ์พุทธิชัย
784. อารีย์ แสงสวัสดิกุล 
 
785. อิทธิพัฒน์ ไกรไทยศรี
786. อินทสิริ เกตุสม
787. อินทัช ตั้งปนิธานดี
788. อิลฮัม ดาแวปูต๊ะ
789. อิศเรศ สงวนนาม
790. อิสมาแอ ลาเตะ 
791. อิสระ สิงห์สถิต
792. อิสริยา อุตคะวาปี
793. อุษณา วงษ์พุทธิชัย
 
794. เอกชัย ไชยนุวัติ
795. เอกภพ กุลโชครังสรรค์
796. เอกภพ ผาวงษ์
797. เอกรินทร์ ต่วนศิริ
798. เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
799. แอน เรสเปส
 
800. ฮาซัน เมาะมูลา
801. ฮาริส รุ่งเรือง 
802. ฮำหมัดซาพรี วาแฉะ
803. ฮูสนา บูหัส 
804. รัตนา แซ่เล้า
805. บรรณกร จันทรทิณ
806. อัญชลี สายพิณ
807. somanas thanachanant
 

 

บล็อกของ LGBT&Democracy (CDSR)

LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศเรื่อง ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วงจากกรณีที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสร้า
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศฉบับที่  6
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
LGBT&Democracy (CDSR)
 แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ