Skip to main content

แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ

เรียน นายกรัฐมนตรี, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, แกนนำมวลชนทุกฝ่าย, สถาบันที่เกี่ยวข้อง และมวลชนชาวไทย

จากแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ของนักกิจกรรมกลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิความหลากหลายทางเพศได้เสนอข้อกังวลไปในเบื้องต้นนั้น พบว่า สถานการณ์ทางการเมืองไม่เพียงแต่จะคลี่คลาย แต่ยังทวีความตึงเครียดขึ้นทุกขณะ ล่าสุดนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในนามคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ได้ออกแถลงการณ์ที่มีจุดยืนตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตย ที่มีความชอบธรรมจากมติของประชนจากการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง และจุดยืนของ กปปส. ที่ไม่ต้องการเจรจากับรัฐบาลในทุกกรณี อาจนำประเทศไทยไปสู่ทางตันในวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งนี้

เราขอย้ำว่า เราเชื่อมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และเชื่อว่าประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ นั้นจะเป็นส่วนส่งเสริมให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ดี การนำรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงมาปรับใช้ต้องเกิดจากการปรึกษาหารืออย่างเป็นประชาธิปไตยในสังคม มิใช่ข้อเสนอโดยลำพังของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนั้นกลุ่มนักกิจกรรมฯ ยังเชื่อมั่นในหลักสิทธิและเสรีภาพที่ได้มีการรับรองในกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ตามที่รัฐไทยได้ให้สัตยาบันไว้ กลุ่มนักกิจกรรมฯ จึงมีข้อเรียกร้องและจุดยืน ดังนี้

1)     ขอประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ว่าความรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใด

2)     เรียกร้องให้ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) หยุดการกระทำคุกคามเสรีภาพสื่อ และเรียกร้องให้สื่อมวลชนทำหน้าที่ของตนในสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยการเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง

3)     ขอยืนยันว่า สถาบันหลักของชาติรวมถึงกองทัพ ซึ่งดูแลฝ่ายความมั่นคง และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหลักในการธำรงไว้ซึ่งปัญญาญาณของสังคม ควรทำหน้าที่ตามหน้าที่โดยเคร่งครัดและยึดมั่นในหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไม่สนับสนุนการใช้อำนาจและกำลังที่นำไปสู่ความรุนแรง และไม่ยอมรับการแทรกแซงของอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในทุกรูปแบบ

4)     สนับสนุนรัฐบาลควรทำหน้าที่ต่อไปด้วยความสงบและยึดหลักสากลในการรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วง

5)     และถ้ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอย่างถึงที่สุดแล้ว ไม่มีท่าทียุติ มากไปกว่านั้นสถานการณ์นำไปสู่การยึดอำนาจจากนอกระบบ ก็ขอให้นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นผู้นำประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง โดยมีการจัดการเลือกตั้งที่ โปร่งใสและยุติธรรมเป็นไปตามหลักการสากล เพื่อการยอมรับของประชาชนทุกฝ่าย เป็นหนทางที่นานาประเทศใช้ในการยุติตามกระบวนการที่เป็นอาระยะ และเป็นทางออกของประเทศให้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องธำรงไว้อย่างสูงสุด

ขอแสดงความนับถือ
นักกิจกรรมกลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิความหลากหลายทางเพศ


 

 

บล็อกของ LGBT&Democracy (CDSR)

LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศเรื่อง ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศและการจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ประท้วงจากกรณีที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสร้า
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศฉบับที่  6
LGBT&Democracy (CDSR)
แถลงการณ์ฉบับที่ 3 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
LGBT&Democracy (CDSR)
 แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ