๒๔๗๕

พระยาพหลฯ มิได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่๑ (เทียบเคียงบันทึกความจำและบทความคุณปรามินทร์)

พระยาพหลฯมิได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ ๑ ในย่ำรุ่ง ๒๔ มิ.ย.๒๔๗๕ (เทียบเคียงบันทึกความทรงจำและบทความคุณปรามินทร์)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


(เผยแพร่ครั้งแรกทางเฟซบุค ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๕)

Subscribe to ๒๔๗๕