ข่าวสาร - การเคลื่อนไหว การทำกิจกรรมของเยาวชน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่

<p><font size="3">ศูนย์กิจกรรม ต.แม่สูน เป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อมารวมกลุ่มแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</font></p>

บล็อกของ fangyouth

3.2 เดินตามฝัน

การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร แบบรุกเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งแกนนำจะเข้าไปทำกิจกรรมตอนเย็น หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดโดยเป็นการเข้าไปกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การป้องกันตนเอง เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ

2.3ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะป้องกันเอดส์อย่างไร

การให้ความรู้ และความเข้าใจกับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันเอดส์ในกลุ่มพ่อบ้าน และแม่บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชม

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ fangyouth