Skip to main content

 

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ  แดน 1

33  ถ.งามวงศ์วาน  ลาดพร้าว

จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

วันที่  9  เมษายน  2556

 

เรื่อง    เร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรม และการประกันตัว

เรียน   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 

ประชาชนคนไทยย่อมมีความยินดีที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้บริหารประเทศต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ อาทิเช่น โครงการรับจำนำข้าว  การเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททุกจังหวัด ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ที่น่ายินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งก็คือโครงการพัฒนาพื้นฐานในการก่อสร้างรถไฟรางคู่ และรถไฟความไวสูงทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท จะเป็นการพลิกโฉมหน้าระบบเศรษฐกิจสู่ความทันสมัยครั้งสำคัญที่สุดของประเทศไทย

ในความชื่นชมยินดีดังกล่าวพวกเราตระหนักดีว่าการได้มาซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในขณะนี้ได้มาด้วยชีวิต เลือดเนื้อ อิสรภาพ เป็นที่น่าเสียดายและเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราถูกจองจำ ถูกคุมขัง เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จของรัฐบาลซึ่งพวกเราได้ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยจนถูกจับ กุมคุมขังเป็นนักโทษการเมือง

ความเป็นจริงอันแสนเจ็บปวดตลอดมาก็คือ คณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ ทำลายประชาธิปไตย โทษถึงประหารชีวิต แต่ได้รับการนิรโทษกรรม โดยฝ่ายตุลาการสมรู้ร่วมคิดจนกลายเป็นสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม แต่เมื่อประชาชนต่อต้านรัฐประหาร คัดค้านรัฐบาลที่จัดตั้งในค่ายทหาร เรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ กลับถูกเข่นฆ่า และยังถูกใช้สถาบันกษัตริย์ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายล้างการต่อสู้ของประชาชน จับกุมคุมขังไม่ให้สิทธิประกันตัว มีการเลือกปฏิบัติ ไร้มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม ทำให้มีนักโทษการเมืองในคดีอาญาจำนวนมาก

การนิรโทษกรรมจะเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับนักโทษการเมือง ซึ่งพวกเราได้ร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยมาโดยตลอด เป็นส่วนหนึ่งของการปรองดอง เพื่อความสงบสันติสุขและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมปลดปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน ทุกคดี ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หรือเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมือง หรือการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ขอให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอของนายจาตุรนต์  ฉายแสง และนายคณิน  บุญสุวรรณ คือ 1. ให้ออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมตามข้อเสนอของ นปช.  2. ออก พรบ.ตามข้อเสนอของ คอนธ. หรือของนายวรชัย  เหมะ  และ 3. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนิริโทษกรรมตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์  เรียงตามลำดับเป็นการเร่งด่วน

ระหว่างการดำเนินการออกกฎหมายนิรโทษกรรมยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการประกันตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีการเมืองทุกคน ซึ่งเป็นคดีอยู่ระหว่างการไต่สวนศาลชั้นต้น  อุทธรณ์  ฎีกา ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามมาตรา 39 – 40 รัฐธรรมนูญ 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอได้โปรดแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

(นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข)

นักโทษการเมือง

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ แดน 1

 

บล็อกของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
หมายเหตุ -  ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข หรือ ไทบุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข อ่านบทความของพ่อชิ้นนี้ภายในงานเสวนา “การปฏิรูปกระบวนการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติ” ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 3 ปีแห่งการถูกคุมขังของสมยศ จัดที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
งาช้างไม่งอกจากปากสุนัขฉันท์ใด การปฏิรูปไม่อาจงอกมาจากพวกปฏิกูลการเมืองที่กำลังปิดกรุงเทพ นำความหายนะมาสู่สังคมไทยในขณะนี้
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 “พวกเราใช้ชีวิตบั้นปลายในเรือนจำก็เพราะเราคัดค้านแนวคิดการพัฒนาอย่างแบ่งแยก ซึ่งทำให้เรากลายเป็นคนต่างด้าวในประเทศของเราเอง”