Skip to main content

 

ปีนี้ พ.ศ.2554
จะยังมีกิจกรรมดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ ? หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “ไทยนิวส์” ฉบับวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ได้ลงข่าวหน้า 1 ว่า
“ จัดดำหัวผู้ว่าฯสานประเพณี เปลี่ยนชื่องานใหม่ สระเกล้าฯป้อเมือง .”
โดยมีเนื้อหาข่าวบางตอนดังนี้ครับ

“เมื่อ 30 มีนาคม 2554 นายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมืองล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็นงาน สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีขบวนแห่จากสี่แยกกลางเวียงไปตามถนนราชดำเนิน ผ่านประตูท่าแพจนถึงพุทธสถาน เลี้ยงขวาไปตามถนนเจริญประเทศ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะมีขบวนแห่เครื่องดำหัว หมากสุ่ม หมากเบ็ง ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ของหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขบวน”
 
ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สำนักงานเชียงใหม่นั้น ได้กำหนดจัดงาน “ ประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2554 ณ   บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย

               ขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
               ขี่รถถีบก๋างจ้อ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
               ขนทรายเข้าวัด การแสดงพื้นเมือง
               การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน
               การเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมือง
 
ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่
จัดงาน “ ประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่” ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2554 โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีล้านนา ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน ต๋ามฮอย ย้อนรอย 
ปีใหม่เมือง.” โดยมีกิจกรรม

- ขอความร่วมมืองดดื่มเหล้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง เปิดเพลง หรือโฆษณาเหล้าเบียร์ หรือจัดให้เป็นที่มั่วสุมของวัยรุ่น
- มีการดำหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังพลเทศกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจอย่างเข้มข้น
- ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ร่วมแต่งกายพื้นเมือง และพูดภาษาคำเมือง ตลอดช่วงจัดงานด้วย
 
มีประเด็นน่าคิด
ถ้าต่อไป ไม่มีการดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราจะดำหัวใคร ใครเป็นที่เคารพนับถือชองชาวเชียงใหม่ ? เป็นคนดีศรีเชียงใหม่.
 
 

 

 

บล็อกของ ถนอมรัก เดือนเต็มดวง

ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
                                                            
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง