Skip to main content

 


                                                           

                                                                                                           ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง

เป็นที่ทราบกันดี
ในหมู่ประยูรญาติทั้งสองฝ่ายว่า  นางนั้นผู้ใหญ่มุ่งหมายให้เป็นคู่หมั้นคู่หมายกับพระดอน  มีการตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองตั้งแต่ทั้งคู่ยังเด็ก  ส่วนนางนั้นพึงพอใจพระดอนด้วยจิตใจแท้จริงของตน เมื่อได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่  นางยิ่งยินดีอิ่มเอม  เพิ่มความใกล้ชิดพระดอนมากขึ้น  นางคาดหวังในใจเงียบๆ  หากวันใดพระดอนลาสิกขาบท  ผู้ใหญ่คงจะจัดงานมงคลของทั้งคู่ให้เรียบร้อยโดยเร็ว  พระดอนนั้นจิตใจใฝ่แต่พระธรรม  เรื่องความรักความใคร่ทางโลกมิใส่ใจนัก  เนื่องจากเป็นคนพูดน้อย  เกรงจะกระทบจิตใจญาติทั้งสองฝ่าย  จึงเงียบไว้มิได้ทัดทานเรื่องนี้  นางมาถึงกุฏิแล้ว  ถาดอาหารถูกนำขึ้นกุฏิ  พระดอนยังอยู่ในห้อง  นางส่งเสียงกระแอม  คนใช้ส่งสียงเรียกพระดอน  มีเสียงขานรับจากในห้องแล้วออกมา  ทักทายทั้งสองนาง  พลางนั่งขัดสมาธิบนผ้าที่ปูด้านหน้าหิ้งพระ  นางผู้ที่จะเป็นคู่ชีวิตพระดอน  ยกถาดอาหารประเคน  พระดอนใช้ผ้ารองรับ  จากนั้นให้ศีลให้พร

                               “ วันนี้ตื่นเช้ากว่าทุกวันกา ?.”  พระดอนถามขึ้น
                               “ ข้าเจ้าตื่นแต่เช้ามืด  ทำอาหารที่พระชอบมาถวายตั้งหลายอย่าง  รวมทั้งของหวานและผลไม้.” 
                               แม่นางที่จะเป็นคู่หมั้นของพระดอนชื่อ “ปถมาภรณ์”  บอกเรื่องอาหารที่นำมา
                               “ ยินดีเน้อ !  ที่เอาของมาถวายบ่อยๆ.”
            
พระเจ้าฝางองค์ปัจจุบันชราภาพมากแล้ว  เริ่มเจ็บป่วยมากขึ้น  หลายโรครุมเร้า  หมอสารพัดระดมเข้ารักษา  สมุนไพรนานาชนิด  แต่ไม่อาจยืดชีวิตนานต่อไปได้  ที่สุดถึงแก่พิราลัย  
                                                           
ปัญหายิ่งใหญ่ตามมา  จะมีผู้ใดขึ้นครองเมืองฝางแทน  ฝ่ายขุนนางแม่ทัพนายกอง  เหล่าญาติผู้ใหญ่  ประชุมหารือกันเคร่งเครียด  อีกทั้งต้องรีบจัดงานพระศพให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  มีการหาผู้ครองเมืองคนใหม่  ไล่เรียงตามลำดับสายเลือดญาติวงศ์  ยังหาผู้เหมาะสมไม่ได้จนแทบหมดหนทาง  บางคนใกล้ชิดแต่เป็นสตรีเพศ  ใฝ่แต่กิจการบ้านเรือน  หลายฝ่ายหวั่นเมืองฝางจะวุ่นวายหนักขึ้น  หากว่าการเลือกผู้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองฝางชักช้าเนิ่นนานไป  หัวเมืองที่เข้มแข็งกว่า  รวมทั้งพม่าศัตรูสำคัญ  จะถือเป็นจุดอ่อนในเชิงสงคราม  นำทัพมาโจมตีได้ง่าย เมื่อมองไม่เห็นใคร  เหล่าขุนนางและเชื้อสายผู้ครองเมืองฝางชั้นผู้ใหญ่  จึงหาทางออกโดยเชิญโหรเมืองมาทำนายให้คำตอบ

                         “  ลองตรวจดูชะตาบ้านเมืองน่อยเต๊อะ  บ้านเมืองฝางจะสงบสุขต่อไป 
                           หรือจะวุ่นวาย  และไผมีบุญบารมีจะขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองฝาง  หื้อความร่มเย็น
                          เป็นสุขแก่ราษฎรทั่วหน้า.”

 

 

บล็อกของ ถนอมรัก เดือนเต็มดวง

ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
                                                            
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
 ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง