คนดีไม่มีที่ยืน(2)

ม็อบกระเทียมปิดถนน

เรียกร้องความต้องการ ทำความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้ถนน ผู้เคารพกฎจราจร เคารพกฎหมายบ้านเมือง ผู้ร้ายล็อกคอพลเมืองดีเป็นตัวประกัน ต่อรองเรียกร้องให้คนอื่นทำตามใจตน นี่เป็นตัวอย่างของบางคนบางกลุ่ม ที่รบกวนความสงบสุขของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย ก่อความเดือนร้อนให้คนดีๆ ผู้ก่อเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำเภอในสงขลา วางระเบิด ยิงคนดีๆ ผู้บริสุทธิ์คนทำมาหากิน ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร ทำลายทั้งชีวิตและบ้านเรือนร้านค้า ใช้อาวุธร้ายแรง ยิงคนเหมือนยิงนก คล้ายดังเชือดเป็ดไก่ ไร้ความรู้สึกของวิญญูชน ไม่ถามหรอกทำไมทำเช่นนั้น รู้ดี เพราะเราคิดไม่เหมือนกันนั่นเอง...เขานำประชาชนมาเป็นข้อต่อรอง เหมือนโกรธคนหนึ่งแล้วมาทำร้ายอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องราวอะไร คนดีๆคนรักสงบอยู่ลำบากขึ้นทุกวัน คนไทยเหมือนกัน แต่อยู่คนละจังหวัด ความปลอดภัยในชีวีตต่างกัน ย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่า แต่ต้องมีเงินซื้อที่และปลูกบ้าน ว่าแต่คนจนคนยากมีตัวเลือกมากนักหรือ ต้องทนอยู่ต่อไปแบบสวดมนต์ไป เหลียวซ้ายขวาไปด้วย

รัฐบาลมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้

แม่ทัพภาค 4 เชิญสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู เพื่อให้พอใจกันทุกฝ่าย ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เช่น ชรบ. , ทสปช. ทั้งยังมีการเพิ่มเบี้ยเสียงภัยจากเดิมให้ เดือนละ 2500 บาท เป็นเดือนละ 3500 บาท  อีกทั้งมีการใช้กฎหมายหลายฉบับในพื้นที่ภาคใต้ได้แก่ พรบ.กฏอัยการศึก พ.ศ 2457 พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

3 จังหวัดชายแดนใต้

ยังร้อนระอุต่อไป ครูถูกยิงเสียชีวิตอีก 2 ราย เหตุเกิดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.45 น. ค้นร้าย 3 คนในชุดพรางคล้ายทหาร บุกเข้าโรงเรียนบ้านนาโง หมู่ 1 ตำบลปานัน อำเภอบายอ จังหวัดปัตตานี ใช้ปืนเอ็ม 16 ยิงนางตติยารัตน์ ช่วยแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสมศักดิ์ ขวัญมา ตำแหน่งครูผู้สอนเสียชีวิตขณะรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียน ทั้งสองคนเป็นครูไทย-พุทธ นับเป็นครูไทย-พุทธรายที่ 156 และ 157

ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนใต้

ร้อนรนทนไม่ไหว ต้องลุกขึ้นมาหาแนวทางป้องกันตนเอง ได้ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อหารือถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครู ที่ประชุมได้ข้อสรุปหลายประการ มาตรการเด่นคือ หนึ่งให้มีเจ้าหน้าที่ตั้งฐานย่อยอยู่ติดกับรั้วโรงเรียน สองให้ทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับกองกำลังในพื้นที่ เพื่อจะได้รู้ว่าฝ่ายใดบกพร่องหรือต้องปรับปรุงอย่างไร คำว่า MOU(Memorandum OF Understanding) คือข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายจะทำร่วมกัน ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ไม่มีผลทางกฎหมาย สามตั้งโทรทัศน์วงจรปิดหรือCCTV(Closed Circuit Television)ในโรงเรียน

พอเกิดเหตุร้ายแรง

รัฐบาลปรับแผนจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบทันทีเหมือนทุกครั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีรีบเดินทางไปปัตตานีในวันที่ 13 ธันวาคม รับข้อเสนอ 8 ข้อของครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ รับปากจะดูแลให้...ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลดูจะเป็นฝ่ายตั้งรับค่อยแก้ไขตลอด  ก็พยายามดับไฟใต้ต่อไป...หนักใจแทนจริงๆ ไม่รู้พรุ่งนี้จะมีข่าวหน้า 1 อะไรอีก.

.........................................................................

ล้านนาในอ้อมแขนแห่งขุนเขา(7)


                                                                                                                ถนอมรัก  เดือนเต็มดวง