กวี

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊่นซ์ " รักอันงดงาม"

* * * -^- * * * -^- * * *

( ห นึ่ ง )

มิ ต ร ภ า พ + รั ก

@ ไ ด้ คารวะ สัมผัส ผ่าน วันมาฆะบูชา และ วันวาเลนไทม์ ในปี พอศอ ใหม่นี้

ดี ใ จ มา ก

"112" #%##&*%$##@$^%$%&%^#%^%#&^&(^% เฮ้อ

 

เมื่อเทพสั่งคำรามร้องก้องท้องฟ้า
ราษฎร์ก้มหน้าปิดประตูสู่ความหวัง
เพียงเรียกร้องขอสิทธิจากเวียงวัง
กลับรื้อรั้งคัดค้านต้านปวงชน

ลุกสิท่าน.... ...เว่ยย เฮ่ยยยยยยย

 

บทกวี "ลุกขึ้นสิท่าน เว่ยเฮ้ย"

ปวงประชาไม่อาจดับตะวัน
ปวงประชาล้วนอยู่ภายใต้ตะวัน
ดวงเดียวกันที่ส่องสว่างอย่างเท่าเทียม

Subscribe to กวี