โอ้ ตุลา!

 

โอ้ ตุลา!
เจ้า คือ เดือนแห่งธรรม
ข้าขานชื่อเจ้า

โอ้ ตุลา!
เยือนข้ากี่คำรบครบครา
ข้ายังไม่เห็นธรรมใดปรากฎ

โอ้ ตุลา!
ลูกหลานไทยเช่นข้า
ยังหาได้พบไทใดใด

ธรรมวิปริตหรืออันใดข้ามิรู้...

 


เสี้ยว แสง
เด็กอมมือใน 14 ตุลา 2556

เสรีภาพ เท่ากับ ทำอะไรก็ได้

 

เสรีภาพ เท่ากับ ทำอะไรก็ได้...

 

 จะทำอะไร หรือไม่ทำก็ได้

จะมีศีลธรรม หรือไม่มีก็ได้

จะตามระบบ หรือไม่ตามก็ได้

จะเคารพกฎหมาย หรือไม่เคารพก็ได้

จะเขียนขอบเขต หรือไม่เขียนก็ได้

จะยั่วยุอารมณ์คนอื่น หรือไม่ยั่วยุก็ได้

จดหมายถึงคุณ อั้ม เนโกะ: จากเพื่อน ถึงเพื่อน

 

สวัสดีคุณอั้ม เนโกะ ไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่า ต้องขออภัยหากผิดพลาดไปสักหน่อย

ฉันเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รหัส 50 คงไม่ถือว่าแก่อะไรมาก จึงขอออกตัวว่าเป็นนักศึกษาร่วมสมัยกับคุณก็แล้วกัน...