เสรีภาพ เท่ากับ ทำอะไรก็ได้

 

เสรีภาพ เท่ากับ ทำอะไรก็ได้...

 

 จะทำอะไร หรือไม่ทำก็ได้

จะมีศีลธรรม หรือไม่มีก็ได้

จะตามระบบ หรือไม่ตามก็ได้

จะเคารพกฎหมาย หรือไม่เคารพก็ได้

จะเขียนขอบเขต หรือไม่เขียนก็ได้

จะยั่วยุอารมณ์คนอื่น หรือไม่ยั่วยุก็ได้

จะทำดีหรือทำชั่ว หรือไม่ทำอะไรก็ได้

จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือไม่เป็นก็ได้

จะทำเพื่อสังคม หรือไม่ทำก็ได้    

จะมีอุดมการณ์ หรือไม่มีก็ได้

จะเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรม หรือไม่ทำอะไรก็ได้

จะแสดงความคิดเห็น หรือไม่แสดงก็ได้

จะมีผัวมีเมีย หรือไม่มีก็ได้

จะทำงานอะไร หรือไม่ทำก็ได้

จะเดินทางไปไหน หรือไม่ไปก็ได้

จะถือศาสนาอะไร หรือไม่ถือก็ได้

จะใช้ชีวิต หรือไม่ใช้ชีวิตก็ได้

จะต่อต้านหรือคล้อยตาม หรือไม่ก็ได้

จะตั้งคำถาม หรือไม่ตั้งก็ได้

จะใฝ่สันติภาพ หรือไม่ใฝ่ก็ได้    

จะกระหายสงคราม หรือไม่กระหายก็ได้   

  

เสรีภาพ เสรีภาพ เสรีภาพ   

มิตรสหายท่านหนึ่งบอกว่า..         

 "จะมีเสรีภาพ หรือไม่มีก็ได้"

เสรีภาพ เท่ากับ ทำอะไรก็ได้

 

เสรีภาพ เท่ากับ ทำอะไรก็ได้...

 

 จะทำอะไร หรือไม่ทำก็ได้

จะมีศีลธรรม หรือไม่มีก็ได้

จะตามระบบ หรือไม่ตามก็ได้

จะเคารพกฎหมาย หรือไม่เคารพก็ได้

จะเขียนขอบเขต หรือไม่เขียนก็ได้

จะยั่วยุอารมณ์คนอื่น หรือไม่ยั่วยุก็ได้

จดหมายถึงคุณ อั้ม เนโกะ: จากเพื่อน ถึงเพื่อน

 

สวัสดีคุณอั้ม เนโกะ ไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่า ต้องขออภัยหากผิดพลาดไปสักหน่อย

ฉันเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รหัส 50 คงไม่ถือว่าแก่อะไรมาก จึงขอออกตัวว่าเป็นนักศึกษาร่วมสมัยกับคุณก็แล้วกัน...