การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แม่ค้าม้งซาปา: การฟาดฟันในตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้คนท้องถิ่นกลายเป็นชายขอบ

            เหตุเกิดเมื่อกลางปี 2008 นักมานุษยวิทยาสมัครเล่นนางหนึ่งได้ใช้เวลา 3 วันโดดเรียนไปเที่ยวที่ Sa Pa (ซาปา) เมืองในหมอกบนพื้นที่สูงของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ภูเขาที่นี่สูงเสียดฟ้าสลับซับซ้อนกันหลายลูกจริงๆ จนภูเขาบ้านเราสมควรถูกเรียกว่า “hill” มากกว่า “mountain” นาขั้นบันไดก็มีใ

Subscribe to การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม