การประหารชีวิต

ข้อพิจารณาเรื่องความผิดฐานข่มขืนและความรับผิดทางกฎหมายอาญา

ข้อพิจารณาเรื่องความผิดฐานข่มขืนและความรับผิดทางกฎหมายอาญา: วิพากษ์การดำรงอยู่ของโทษประหารชีวิต (โดยสังเขป)
 
พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
 
Subscribe to การประหารชีวิต