การเดินทาง

ยุกติ มุกดาวิจิตร: ปลายทางในระหว่างทาง

สนามบินที่ไหนๆ ก็ดูเหมือนๆ กันไปหมด อยู่ที่ว่าจะออกจากไหน ด้วยเรื่องราวอะไร หรือกำลังจะไปเผชิญอะไร ในความคาดหวังแบบไหน

Subscribe to การเดินทาง