ต่างด้าว

ปัญหาความชอบด้วยกม.ของ(ร่าง)หลักเกณฑ์การประมูลดิจิตอลทีวีฯ

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ(ร่าง)หลักเกณฑ์การประมูลดิจิตอลทีวี : กรณีให้เปิดเผยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ลำดับที่ ๓ ขึ้นไปและทุกทอดตลอดสาย

นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

Subscribe to ต่างด้าว