ทุน

"ความรัก" ของคนไทย: รักใคร รักอะไร หรือต้องรักตัวเอง?

หากจะลองค้นหาดูว่าในสังคมไทยเรารักเทิดทูนบูชาอะไร เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต อาจทำได้ด้วยการหาหลักฐานมาบอกว่าเราแสดงความรักกับอะไรมากที่สุด   มูลค่าและราคาของสิ่งที่เรารักจนยอมเสียเงินซื้อหามา น่าจะเป็น "ตัวชี้วัดที่ดี" ได้อย่างหนึ่ง  

หนูไม่เอาเขื่อน

หนู    ไม่เอาเขื่อน

เพื่อนหนู   ไม่เอาเขื่อน

พี่น้องของหนู   ไม่เอาเขื่อน

รักสิ่งแวดล้อม   ไม่เอาเขื่อน

 

เขื่อนจ๋า    ทำไมนะต้องทำลายชุมชน

เขื่อนจ๋า    เธอช่างน่าเป็นสิ่งที่สับสน

เขื่อนจ๋า    เธอทำให้คนเขาต้องทุกข์ทน

Subscribe to ทุน