Skip to main content
ยุกติ มุกดาวิจิตร
บางทีนามสกุลกับบทบาทความเป็นครูของครูฉลบชลัยย์ พลางกูร คงไม่ทำให้คนสนใจครูฉลบเกินบทบาทไปกว่าการเป็นภรรยาของนายจำกัด พลางกูร และเป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนดรุโณทยาน 
พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
ตุลาการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ :คติกฎหมายไทยโบราณ พร้อมบทวิจารณ์ปรีดี พนมยงค์โดยสังเขป พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล "เมื่อใดกษัตริย์ใช้อำนาจนั้นโดยมิชอบก็มีสิทธิ์เป็นเปรตได้เช่นกันตามคติของอัคคัญสูตรและพระธรรมสาสตร"
แสงดาว ศรัทธามั่น
-------------------------------------------------------------------------- @ " แม้ถูกกดก็จักขืนขึ้นยืนหยัด แม้อ่อนหัดก็จักสู้ดูสักหน ถึงจะแพ้ก็ยังดีกว่าที่ทน อยู่อย่างคนชาเย็นเช่นคนตาย " " เ ดี ย ว นี้ น้อย ก็ยังรู้สึกว่า เป็นคนตาย เป็นคนตายที่ตายทั้งเป็น แต่ ถ้าเรา "ตายก่อนตาย" ได้นั่นแหละดีที่สุด ... รักษาสุขภาพนะค่ะอ้าย ธรรมคุ้มครอง บุญรักษาค่ะ "
แสงดาว ศรัทธามั่น
                    @   80 ปี  พอศอ. ๒๔๗๕ มวลประชาชนยังไม่สุขเกษมสันต์ ทุกข์ จนยาก อยู่ทุกวี่วัน