Skip to main content

 

 

                @   80 ปี  พอศอ. ๒๔๗๕

มวลประชาชนยังไม่สุขเกษมสันต์

ทุกข์ จนยาก อยู่ทุกวี่วัน

ด้วยชนชั้นผลประโยชน์มันเปรมปรีดิ์

 

พวกเผด็จการแฝงเร้นศักดินาอมาตยาฯ

หากเรารู้ลึกซึ้งว่านั้นเหลือที่

คงจำกันได้ “ ท่านปรีดีฯ ”

หัวขบวนผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตยถูกรังแกถูกกระทำ

 

ทั้งทั้งที่ท่านช่วยเหลือประเทศชาติ

อย่างองอาจกล้าหาญกลับถูกเหยียบย่ำ

จำได้ไหม เรายังจำได้ ต้องจดจำ

ช่วยตอกย้ำพี่น้องมหาประชาไท

 

จำได้ไหมพี่น้องสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศเราไม่ถูกฟ้อง – เป็นโมฆะ…ยังจำได้

สินสงครามประเทศไทยไม่ต้องชดใช้

ด้วยวิญญาณ “เสรีไทย ” ช่วยกอบกู้ไทยเรา

 

ศักดินาอำมาตย์ฯและพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่ง

เขาขึ้งเคียดการโค่นล้มเผด็จการศักดินาอันก่อนเก่า

ด้วยผลประโยชน์แห่งชนชั้นตนมิบันเบา

จึงใส่ร้าย “คนจริง” เอาว่า ลอบปลงพระชนม์!

 

โอ้  80 ปี  ๒๔๗๕…

มาเถิดมวลประชาทุกแห่งหน

นานนักแล้วมวลมหาประชาชน

ถึงเวลาโค่นล้มเผด็จการทุกสายพันธุ์แล้วหรือยัง ?

 

เป็น เพียงคำถามมาตามสายลม

ถามผู้มิยอมค้อมก้ม  ยืน นอน นิ่ง นั่ง

มีดวงตาลุกโพลงสว่างไสวเต็มพลัง

มารอธรรม มิอาจหยุดยั้ง พ ลั ง  ม หา ป ระ  ชา ช น

 

- - -   WE   LOVE    YOU !

- - -   WE   LOVE   THE   PEOPLE!!!

- - -    LONG   LIVE   THE   PEOPLE !!!

ป ระ ชา ช น จ ง เ  จ ริ ญ !!!  @

 

 

รำลึกคารวะ”ท่านปรีดี  พนมยงค์” และ “คณะราษฏร์ ”

รำลึก ยี่สิบสี่มิถุนายน พอศอ  สองสี่เจ็ดห้า

ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่.

 

 

บล็อกของ แสงดาว ศรัทธามั่น

แสงดาว ศรัทธามั่น
 *--*--*{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }
แสงดาว ศรัทธามั่น
{  กลอนเปล่าอิสรา  }@  ลมหนาวเหนือ พัดโชยมา…ยามต้องไล้ผิวกายร้อนที่รุ่มก็คลายกลิ่นอายเหมันตฤดู …ไม่รู้ลืม @
แสงดาว ศรัทธามั่น
 
แสงดาว ศรัทธามั่น
 ***** --*-- ***** --*-- *****@   “  ฮา  ติง จัง…จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยากไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง