ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ :::คนหัวแข็ง { ( กลอนอิสรา … เพื่อชีวิตอิสระ ) }


@    “  สามเกลอหัวแข็ง
ช่างกล้าแกร่งยิ่ง
นี่แหละคนจริง
มิพรั่นเผด็จการ
…  ยังไงก็ช่าง
ชนชีพ เปล่งขาน
ลุกสู้ หมู่มาร
ผสาน ประชาชัย
… หล่อหลอม  พร้อมพรัก
วิญญาณรัก  สดใส
ผองเหล่า ทวยไท
พลัง หยัดยืน
“ มี มืด  ย่อมมี แจ้ง “
กล้าแกร่ง  แข็งขืน
ปลุกชีพชนตื่น
แช่มชื่น นิรันดร์ !  @

--- คารวะ “สามเกลอหัวแข็ง “ และ  “นักศึกษา – ประชาชน “

หมายเหตุ :::
--- ภาพที่ ๑ :   จากซ้าย… “  Sinsawat  Yodbangtoey … สินสวัสดิ์    ยอดบางเตย “ “ … “  แมน   ปกรณ์ “ … “ สุชาติ  สวัสดิศรี “  (  ถ่ายโดย “  Manus  Kaleovigkit “ )
--- ภาพที่  ๒ – ๓ : ภาพจาก google  net
…  ขอบพระตุณเจ้าของภาพทุกภาพ  อะ  ฮับ
 

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ