Skip to main content

 

*--*--*
{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }

@   โอ !  นั่น ตะวันฉาย
งามพริ้งพรายสู่โลกหล้า
อา !  โน่น  เดือน  ดารา
ส่องประกาย เกื้อมวลชน


  ---  ยืนหยัด ด้วยชีวี
ทุกทุกที่ และทุกหน
จิตวิญญาณ แห่งมวลคน

ขบถแล้ว เพื่อ กำชัย ! @
“แสงดาว  ศรัทธามั่น “
เหมันตฤดู…อังคาร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ล้านนาอิสระ,เจียงใหม่
--- ขอบพระคุณเครดิตภาพจาก…internet

บล็อกของ แสงดาว ศรัทธามั่น

แสงดาว ศรัทธามั่น
 *--*--*{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }
แสงดาว ศรัทธามั่น
{  กลอนเปล่าอิสรา  }@  ลมหนาวเหนือ พัดโชยมา…ยามต้องไล้ผิวกายร้อนที่รุ่มก็คลายกลิ่นอายเหมันตฤดู …ไม่รู้ลืม @
แสงดาว ศรัทธามั่น
 
แสงดาว ศรัทธามั่น
 ***** --*-- ***** --*-- *****@   “  ฮา  ติง จัง…จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยากไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง