Skip to main content

 

                    * * * ---*---- * * *

    @     แ ส ง ท อ ง    สาดส่องจ้า

               ทอทายท้า  ผู้กล้าเดิน

               ส่องสาดมานานเนิ่น

                มิเคยล้า   แหละ  โรยแรง

                 แสงทอง  ส่องนำชัย

                โลมลูบไล้  เจิดแจรง

                ปลอบปลุก แล  สำแดง

                 พลังกล้า   วิญญาณคน

                . . .  บา !  เรา ทุกหมู่เหล่า

                     งามร้อนเร่า  ทุกแห่งหน

                     หลอมร่วม  พลังตน

                     เข้ากอบกู้  สิทธิ์เสรี

 

                             รู้โลก เข้าใจโลก

                      เรื่องทุกข์ – การกดขี่

                        แสงธรรม  นำชีวี

                        ชี้ทางที่  ปลดปล่อยไท

                    - - -   เมื่อนั้น  แหละ วันนี้

                             ประชาชี   จึงสดใส

                             โลกเรื้อง  งามเรืองไร

                              ชีวิตใหม่  จึ่ง เป็นจริง  !   @

@      - - -   บันดาลใจ  จาก ยลชมภาพของผู้ใช้นาม  “ กาละ   เวลา “

ที่   เอามาให้เพื่อนๆมิตรสหายชมใน face  book ของเธอ ยามอรุณรุ่ง

“  กาละ  เวลา “  เขียนบอกเพื่อนๆว่า …

 

“  Good  morning  friends…

วันนี้ เป็นวันที่ต้องลุ้นระทึก  แต่ถึงที่สุด   มันจะผ่านไป

บางทีมันเป็น  ชะตากรรม   ที่ท้าทายคนกล้า ประชาชน

ว่า จะ  ทนยอม  หรือ  พอกันที

ส่งพลังใจ มากล้น   จากความสวยงาม แห่งวัน

   (  27  มีนาคม  2014 )

หมายเหตุ :::

-        - -   ภาพที่ ๑  :   เอามาจาก “  กาละ  เวลา “

-        - -   ภาพ  ๒  -  ๓  :   เอามาจาก google  net

. . .  ขอบพระคุณเจ้าของภาพถ่าย และ  google  net…อะฮับ

 

 

 

 

บล็อกของ แสงดาว ศรัทธามั่น

แสงดาว ศรัทธามั่น
 *--*--*{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }
แสงดาว ศรัทธามั่น
{  กลอนเปล่าอิสรา  }@  ลมหนาวเหนือ พัดโชยมา…ยามต้องไล้ผิวกายร้อนที่รุ่มก็คลายกลิ่นอายเหมันตฤดู …ไม่รู้ลืม @
แสงดาว ศรัทธามั่น
 
แสงดาว ศรัทธามั่น
 ***** --*-- ***** --*-- *****@   “  ฮา  ติง จัง…จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยากไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง